Nijhoff Prijs voor Poolse vertaler

ROTTERDAM, 12 JULI. De Martinus Nijhoff Prijs, de Prins Bernard Fonds Prijs voor literaire vertalingen, is dit jaar toegekend aan de Poolse vertaler Jerzy Koch. Aan de prijs is een bedrag van ƒ 100.000,- verbonden. Koch (1958) ontvangt de prijs voor zijn vertalingen van Nederlandse literatuur, in het bijzonder voor zijn in 1994 verschenen vertaling van Multatuli's Max Havelaar. Eerder vertaalde hij vooral poëzie, zoals Oostakkerse gedichten van Hugo Claus.

Koch is sinds 1985 als hoofd moderne Nederlandse letterkunde en Afrikaans verbonden aan de Erasmusleerstoel voor de Nederlandse literatuur en cultuur van de universiteit van Wroclaw in Polen. Hij is gepromoveerd op de receptie van Multatuli in Polen.

De Nijhoff Prijs zal op 19 okt worden uitgereikt in de Westerkerk in Amsterdam. In de jury hadden W. Kassies, R. Kurpershoek, T. Naaikens, M. Steenmeijer, K. Verheul en F. van Woerden zitting.