Mobil neemt 72 Elf-stations over

Mobil en Elf hebben overeenstemming bereikt over de aankoop door Mobil van de 72 benzinestations van Elf in Nederland. Half mei begonnen de besprekingen. Het Nederlandse marktaandeel van Mobil, dat nu in Nederland over 274 benzinestations beschilt, neemt door de overneming toe van 9,5 tot 10,5 procent. Elf, onderdeel van de Franse staatsoliemaatschappij Elf Aquitaine, wil zijn omvangrijke schulden verminderen alvorens te worden geprivatiseerd. Over de beoogde verkoop van zijn benzinestations in België en Luxemburg is Elf in onderhandeling met Shell.