Kabinet wil vrije vestiging taxibedrijf

DEN HAAG, 12 JULI. Iedereen die een taxibedrijf wil beginnen, moet daarvoor de kans krijgen. Hij mag dan zelf weten waar hij zich vestigt en welke prijs hij voor zijn ritten berekent. Dat staat in het advies van een ambtelijke werkgroep over het taxivervoer aan het kabinet. Gisteren liet het kabinet weten het advies in grote lijnen over te nemen.

Het ministerie van verkeer en waterstaat gaat nu met de branche-organisatie over de uitvoering overleggen. Het advies ligt gevoelig. Op dit moment is het aantal bedrijven, chauffeurs en auto's nog strikt geregeld, evenals de prijs en de plaats waar het taxibedrijf is gevestigd. Volgens de werkgroep is een lagere prijs in combinatie met meer kwaliteit nodig om het gebruik van de taxi en daarmee dat van het openbaar vervoer te stimuleren.

De belangenorganisatie KNV Taxi reageert terughoudend op het advies. Voorstellen als het vrijgeven van de prijzen en het afschaffen van het vergunningenstelsel zullen volgens KNV Taxi op verzet stuiten. Veel chauffeurs hebben voor het verkrijgen van zo'n verhandelbare vergunning tienduizenden guldens betaald. Volgens de werkgroep taxivervoer moet de vergunning worden vervangen door een chauffeurspas, die veel gemakkelijker te verkrijgen is.

Het advies over het taxivervoer is een onderdeel van het kabinetsbeleid de regelgeving voor een aantal branches te verminderen en de mogelijkheden tot een bedrijfstak toe te treden te vergroten. In het eerste halfjaar heeft dat beleid onder meer geleid tot een wetsvoorstel dat een aanmerkelijke verruiming van de winkeltijden beoogt. In de toekomst kunnen verder juristen van onder meer bedrijven, consumentenorganisaties en rechtsbijstandsverzekeraars procederen voor de rechtbank. Ook zal een aantal bedrijven in de toekomst niet langer een milieuvergunning nodig hebben. Het gaat hierbij onder meer om supermarkten, poeliers en viswinkels. Een ander project is de versoepeling van de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Voor het komende half jaar heeft het kabinet een aantal nieuwe dereguleringsprojecten aangewezen. Zo streeft de overheid ernaar de kwaliteit van levensmiddelen meer te waarborgen door kwaliteitskenmerken door het bedrijfsleven zelf en minder door algemene regels. Ook wil de overheid de regels voor het hoger beroepsonderwijs veranderen, opdat gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen minder last hebben van regelgeving. Een werkgroep gaat een vergelijkbaar onderzoek doen naar ziekenhuizen. Verder komt er onderzoek naar het toezicht op vennootschappen.