Goed en fout (2)

In de bijdrage van A.W.M. Gerrits over de vergelijking van CPN'ers en NSB'ers (NRC Handelsblad, 3 juli) wordt gesteld dat bemoeienis met de NSB, ook al was die beperkt gebleven tot de vooroorlogse jaren, iemand zijn leven lang wordt verweten.

Dat strookt niet met mijn ervaring. Verschillende van mijn generatiegenoten zijn lid geweest van de NSB of een soortgelijke organisatie, maar bedankten vóór het uitbreken van de oorlog. Het lidmaatschap is hun nimmer nagehouden. Met name in studentenkringen was vriendschappelijke omgang met NSB'ers goed mogelijk; hun opvattingen werden als een aberratie beschouwd waar men niet te zwaar aan tilde. Vermoedelijk is de houding tegenover de NSB'ers vijandiger geworden na augustus 1939 toen men hen steeds meer als potentiële landverraders ging beschouwen. Maar daar leden zij die toen reeds waren 'afgehaakt' niet onder.

    • Prof.Mr.G.E. Mulder