DSM: minder milieuvervuiling

ROTTERDAM, 12 JULI. De vervuiling van lucht en water als gevolg van activiteiten van DSM zijn in 1994 respectievelijk met circa tien en bijna dertig procent afgenomen. Dat schrijft het chemieconcern in het deze week gepubliceerde voortgangsrapport 'Responsible Care'.

De hoeveelheid afval die het bedrijf in Nederland produceert, is verminderd met ruim veertig procent. Het energierendement verbeterde met vijf procent. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op schema wat betreft het terugdringen van de milieubelasting.

DSM besteedt ongeveer tien procent van het voor investeringen beschikbare geld (exclusief acquisities) aan milieumaatregelen. Dat komt neer op een bedrag van 100 miljoen gulden per jaar. Hoewel de vermindering van de milieubelasting aanzienlijk is, verdwijnt opgeteld nog steeds een kleine drie procent (228.000 ton) van de totale produktie van DSM via lucht, water of stortplaats. De komende jaren moet dat, aldus ir. C. Bronke, directeur Veiligheid, Milieu, Gezondheid en Technologie van DSM verder terug. Niet naar nul, zoals de milieubeweging bepleit, maar wel naar hoeveelheden die 'het draagvermogen van het milieu' niet te boven gaan. Met het overgrote deel van de afspraken die de chemische industrie heeft gemaakt met de overheid (de Integrale Milieu Taakstelling) kan het bedrijf dan ook leven. Behalve met het streven om de uitstoot van etheen (een basisprodukt) in 2010 met 90% te verminderen. Die doelstelling is zeer kostbaar en, volgens Bronke, ook niet echt noodzakelijk.

Het voortgangsrapport, als een jaarverslag geverifieerd door accountantsbureau Deloitte & Touche, vormt onderdeel van de 'dialoog' met de omgeving. Op zijn beurt vormt die 'dialoog' weer onderdeel van het programma 'Responsible Care (verantwoorde zorg), een wereldwijd programma van de chemische industrie om enerzijds de milieubelasting door de chemie terug te dringen en anderzijds het wat geschonden milieu-imago wat op te vijzelen. Dat je daarmee jong moet beginnen, bewijst het project 'Jeugd en Chemie' dat dit jaar begonnen is. Daarbij worden de hoogste klassen van basisscholen in Geleen en omgeving uitgenodigd voor een bezoek aan de DSM-vestiging aldaar. In een speciaal ingericht laboratorium kunnen de kinderen chemische proefjes doen.

    • Joost van Kasteren