Convenant beleid grote steden rond

DEN HAAG, 12 JULI. De vier grote steden krijgen 2,7 miljard gulden voor de aanpak van hun sociaal-economische problemen. Dat blijkt uit het convenant voor het grote-stedenbeleid dat minister-president Kok en staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) vanmiddag hebben ondertekend, samen met vertegenwoordigers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De verhouding tussen de grote steden en vijftien middelgrote steden is daarmee iets bijgesteld in het voordeel van de laatste categorie. Oorspronkelijk zou van het geld voor het stedenbeleid 70 procent naar de vier grote steden gaan en dertig naar de rest. De verhouding is nu 60/40.

Met de ondertekening in het nieuwe stadhuis van Den Haag legden het rijk en de vier steden zich vast op een groot aantal projecten die de economie, de veiligheid en de werkgelegenheid moeten vergroten. Ruim de helft van het geld wordt gebruikt voor het scheppen van 40.000 zogenoemde Melkert-banen in de zorgsector en in het toezicht. Verder worden enkele honderden miljoenen guldens uitgetrokken voor havenverbetering, bodemsanering, het Jeugdwerkgarantieplan, de banenpools en de versterking van de regionale economie.

Verreweg het grootste deel van het geld gaat naar Amsterdam, ongeveer 1 miljard gulden. Wethouder J. van der Aa (werkgelegenheid en onderwijs) toonde zich vanmorgen zeer tevreden over het resultaat, evenals de andere gemeenten. Amsterdam kan met rijksgeld tot 1999 zo'n 9.000 mensen aan een baan in de onderste looncategorie helpen.

Wel is er vanuit de steden kritiek op de bijdrage voor het stimuleren van de stadseconomie. Het rijk heeft voor dat doel voor de hoofdstad 18 miljoen gulden per jaar gereserveerd tot 1999. Amsterdam had het vijfvoudige gevraagd en vindt dat het ten minste 35 miljoen had moeten zijn. “Minister Melkert heeft veel voor de grote steden gedaan”, aldus Van der Aa.

De steden verplichten zich onder meer het aantal voortijdige schoolverlaters binnen vier jaar met 35 procent te verlagen en het slaagpercentage in het regulier onderwijs binnen vier jaar met 25 procent te verbeteren. Het aantal jongeren per 10.000 dat met de politie in aanraking komt moet met 30 procent dalen. De criminaliteitscijfers, variërend van berovingen tot vandalisme, moeten de komende jaren een substantiële daling laten zien.

De grote steden hebben het afgelopen jaar onderhandeld met project-staatssecretaris Kohnstamm over de resultaten en de financiële steun van het rijk.

Nu het convenant met de vier grootste steden is gesloten, gaat het kabinet proberen met vijftien andere steden vergelijkbare afspraken te maken. Dat moet in het najaar gebeuren.