China waarnemer bij WTO, gesprek over lidmaatschap

GENEVE, 12 JULI. China heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gisteren de status van waarnemer gekregen. Momenteel bezoekt een Chinese delegatie Genève voor verdere onderhandelingen over het lidmaatsc hap. Een definitief besluit zal echter zeker nog verscheidene maanden op zich laten wachten, zo verwachten handelsdiplomaten in de Zwitserse stad.

Het besluit China de status van waarnemer te verlenen heeft vooral politieke waarde. China wilde al geruime tijd lid worden van de WTO, maar de toetreding is door een aantal rijke industrielanden tegengehouden.

Vooral de Verenigde Staten hebben zich lange tijd geweerd tegen toelating van China tot de WTO en diens voorloper de GATT, de Algemene Overeenkomst inzake Handel en Tarieven. De Amerikanen beklemtoonden steeds dat de Volksrepubliek moeilijk als ontwikkelingsland kan worden aangemerkt. China heeft altijd vastgehouden aan deze status omdat het Aziatische land daarmee aan minder strenge eisen ten aanzien van vrijhandel hoeft te voldoen.

De verandering in de opstelling van de VS volgde op een bezoek van de speciale handelsgezant Mickey Kantor aan China in maart van dit jaar. In Peking liet hij weten dat Washington zich minder hard zou opstellen. “We zijn het er allemaal over eens dat China op bepaalde terreinen natuurlijk een geïndustrialiseerd land is, terwijl China op andere gebieden nog een ontwikkelingsland is”, zei Kantor toen.

Eén van de redenen voor de VS om de toegang van China tot de WTO te dwarsbomen was het massaal schenden van Amerikaanse eigendomsrechten door Chinese drukkerijen. Die kwestie werd opgelost vlak voor Kantor de wijziging in het Amerikaanse standpunt inzake de toelating van China tot de WTO bekendmaakte.

China was in 1947 één van de oprichter van de GATT, maar stapte uit deze organisatie toen de communisten in 1949 de macht grepen. De Volksrepubliek diende in 1986 het verzoek in opnieuw lid te mogen worden. (Reuter, DPA)