Bouw 53.000 woningen in Stadsregio Rotterdam

ROTTERDAM, 12 JULI. In de regio Rotterdam kunnen de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd. Met de ondertekening van het zogeheten Vinex-convenant hebben het rijk, de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio daar gisteren de weg voor vrijgemaakt. In het convenant is vastgelegd dat de Stadsregio tot 2005 ten minste 53.000 woningen gaat bouwen. In het bestaande stedelijke gebied zoals Maassluis en Bergschenhoek komen minimaal 28.000 woningen. Nog eens 25.000 woningen worden gebouwd op nieuwe locaties.

Het ministerie van VROM betaalt aan de Stadsregio 290 miljoen gulden als bijdrage aan de grondkosten voor de woningbouw. De Stadsregio neemt 150 miljoen gulden van de grondkosten voor haar rekening. Van elke gemeente wordt een bedrag van 13,03 gulden per inwoner gevraagd. De Rijnmondgemeenten gingen vorige week met de Vinex-plannen akkoord.

De nieuwe woonwijken worden ontsloten door hoogwaardig openbaar vervoer, zo is afgesproken. Het ministerie van verkeer en waterstaat trekt tot 2005 ruim 2,3 miljard gulden uit voor onder meer de aanleg van een nieuwe metrolijn, de zogeheten Randstad-Rail. Voor het verbeteren van de wegen-infrastructuur is 52 miljoen gulden beschikbaar.

In het convenant is ook de financiering van grootschalige groenplannen vastgelegd. De helft van de kosten voor de groenvoorzieningen komt voor rekening van het ministerie van landbouw, natuur en visserij.

Volgens het convenant wordt er nog steeds naar gestreefd om op 1 januari 1997 de stadsprovincie Rotterdam in te stellen, ondanks de impasse die is ontstaan na het referendum in Rotterdam vorige maand. Voor Krimpen aan den IJssel, een van de 'bouwgemeenten' waar duizenden nieuwe woningen zijn gepland, is de onzekerheid rond de stadsprovincie aanleiding het uitvoeringsconvenant nog niet te tekenen. Om diezelfde reden stemden de gemeenten Bernisse, Bleiswijk, Westvoorne, Rozenburg en Hellevoetsluis vorige week in de regioraad tegen.

De gemeenten Albrandswaard en Barendrecht tekenden het convenant ook nog niet. Zij willen eerst de onderhandelingen met de Stadsregio over de deelconvenanten afronden voordat ze ondertekenen.