Stellingen

In het verlangen naar een extra dimensie vergeet men de tijd.

W.D.J. Verhagen-Kamerbeek, Rijksuniversiteit Groningen

In de krant lezen veel mensen dat ze de volgende dag ziek zijn.

J.M. Verzijl, Universiteit Utrecht

De uitdrukking 'persoonlijke eigendommen' in de zin: 'Denkt u bij het verlaten van de trein aan Uw persoonlijke eigendommen' is niet zozeer een pleonasme, als wel een blijk van een mentaliteitsverandering van de mens.

P.M.T. Smeele, Technische Universiteit Delft