Herstel Japanse economie alweer gestagneerd

TOKIO, 11 JULI. Aan het voorzichtige herstel van de economie van Japan is alweer een einde gekomen. De groeifase die zich sinds vorig najaar voordeed is voorbij, zo heeft het Japanse economische planbureau (EPA) in zijn rapport van juli laten weten.

In voorgaande rapporten heette het steeds dat er een bescheiden opleving aan de gang was, ondanks de hoge koers van de yen. Het is voor het eerst sinds augustus 1993 dat het EPA spreekt van stilstand. In het rapport van juli noemt het EPA de vermindering van de industriële produktie in mei met 0,3 procent verontrustend.

De produktievermindering in april was met 0,9 procent nog groter. De achteruitgang is een gevolg van de hoge koers van de yen, waardoor Japanse produkten in het buitenland duurder worden. Ook de matige economische ontwikkeling van de Verenigde Staten, nog altijd Japans belangrijkste afzetmarkt, speelt een negatieve rol.

De afgelopen maand nam Japan opnieuw een aantal maatregelen om zijn economie te stimuleren. Voorgaande maatregelen hebben niet veel uitgehaald en het is de vraag of de jongste besluiten wel zullen werken. Een functionaris van het EPA verklaarde te hopen dat de economie door maatregelen van vorige maand zal aantrekken en dat de rentedaling waarop de Japanse centrale bank vorige week vrijdag aanstuurde, ook gunstig zal uitpakken.

Het EPA is voorzichtiger dan in het verleden. In juli 1993 blameerde de instelling zichzelf door al te vroeg een herstel van de economie aan te kondigen. Niet lang daarna was het bureau openlijk gedwongen terug te komen van die uitspraak toen de economie in rap tempo verslechterde.

Gisteren verklaarde het EPA wel nadrukkelijk dat er geen sprake is van een recessie. De groei hapert alleen. Bovendien zijn er aanwijzigingen dat de particuliere consumptie en de investeringen geleidelijk groter worden. Dat kan erop wijzen dat er binnenkort weer economisch herstel optreedt.

In de eerste drie maanden groeide de economie van Japan met een zeer magere 0,1 procent. Het laatste kwartaal van 1994 liet een achteruitgang zien van 1 procent. Theoretisch zit een land in een recessie als er twee kwartalen achtereen sprake is van economische achteruitgang. (Reuter/DPA)