Gezegende tafelrand

De Tweede Ronde, zomer 1995. Van Oorschot, 184 blz. Prijs ƒ 17,50

Hoewel steeds ook nieuw Nederlands proza en poëzie in De Tweede Ronde verschijnt, wordt dit kwartaalblad toch niet ten onrechte een 'vertalerstijdschrift' genoemd. Van de belangrijkste poëzievertalingen die de afgelopen jaren in ons land verschenen heeft meestal De Tweede Ronde al voorproefjes gegeven. Het zomernummer is een lustrumnummer; het blad heeft de 'middellange levensduur' bereikt van vijftien jaar. Geen extra bijzondere aflevering werd ervan gemaakt, het zomernummer is gevarieerd en heeft zoals gebruikelijk geen thema. Ook ontbreken de vaste rubrieken 'Tekeningen' en 'Essay', maar aangezien die in De Tweede Ronde er toch nooit uitspringen is dat nauwelijks een gemis.

Rilke, Tsvetajeva, Rimbaud, Ariosto, Mandelstam, Ovidius - het zijn nooit de geringsten die voor dit tijdschrift vertaald worden. Paul van den Hout ging de enorme uitdaging aan om de grote roman in versvorm The Golden Gate van de Engelsman Vikram Seth te vertalen - op rijm. Eind najaar verschijnt zijn krachtproef bij Van Oorschot, die ook een onvertaalde versie van Seths zeer dikke roman A Suitable Boy uitbracht in Nederland. Van Oorschots Tweede Ronde komt niet met een kinderachtig fragmentje maar met vierenvijftig veertienregelige strofen. In beide talen, zoals bij dit blad de prettige vaste gewoonte is. 'Phil, you're obnoxious...(Like a razor / Her voice dissects him)...when you're drunk.' / Her eyes bore through him like a laser. / 'What...? What...?' In an amnestic funk, / 'What did I say?' asks Phil (thinking, / That's Jan... she's pretty nice... likes drinking... / What's made her mad?) 'Hey, have a drink - ' / He offers her a glass. 'Men stink!' / Janet explains with tingling fury. / 'You puke all over us, then say / 'What did I do', file us away / As saint, virago, nag, slut, houri / Or household pet or household drudge - / God - Claire was right...' Phil doesn't budge.'' Paul van den Hout maakte hiervan in het Nederlands: 'Je bent een ploert, Phil,' zegt ze striemend, / 'wanneer je je bedrinkt.' Haar blik / doorboort Phil als een laser, priemend. / 'Wat heb ik dan gezegd, Jane? Ik... / (Phils korte geheugen hapert deerlijk) / ...ik heb geen flauwe notie, eerlijk. / Ik vind je juist zo'n lieve schat... / (Hij pakt een glas) Kom drink nog wat...' / Jane briest, het schuim haast op de lippen: / 'Echt, mannen maken me doodziek! / 'Het vrouwtje' is, karakteristiek, / Madonna, minnares, Xantippe, / huisdier of huissloof - arbitrair. / Ze had gelijk, die arme Claire.'

Hopelijk geeft Van Oorschot de complete vertaling van The Golden Gate ook tweetalig uit.

Alleen al de rubriek 'Vertaalde poëzie' maakt de aanschaf van dit zomernummer ruimschoots de moeite waard. Uit het Hebreeuws, (Neo)Latijn, Duits, Frans, Russisch - zoals de ode van Tsvetajeva: 'Zo wees dan gezegend, die / Door elleboog, voorhoofd, knie / Beproefd bent, jij zaag wiens tand / Mijn borst aanvrat - tafelrand!''.

    • Margot Engelen