Felle kritiek Europees parlement op Chirac

STRAATSBURG, 11 JULI. De Franse president Chirac is er vanmorgen in het Europees Parlement van beschuldigd “nucleaire misdaden” te willen plegen. De Socialistische en Groene groeperingen en een aantal andere leden deden een dringend beroep op hem om af te zien van het hervatten van de kernproeven in Polynesië.

Europarlementariërs, getooid in kritische T-shirts, behingen het parlement met affiches 'Nee tegen kernproeven'. Rechtse leden van het parlement scheurden een aantal spandoeken weg, waarna voorzitter Hänsch de grootste moeite had de orde te herstellen.

President Chirac was naar Straatsburg gekomen om de balans op te maken van het Franse voorzitterschap van de Europese Uie dat per 1 juli overging op Spanje. Chirac zegde het parlement toe dat Frankrijk hoopt “over enkele maanden” het Schengen-verdrag over het einde van de interne Europese grenzen volledig te kunnen toepassen.

De Franse president weigerde in te gaan op de ook verbaal harde kritiek die hem onder meer door de socialistische fractievoorzitster Paula Green was toegevoegd over het hervatten van de Franse kernproeven. Begin deze middag bood hij het presidium en de fractievoorzitters van het Europees Parlement een lunch aan waar hij alle gevraagde informatie over de kernproeven zou geven. In de vergadering van het parlement zei Chirac alleen dat hij de emoties over het onderwerp begreep, maar niet kon delen.

De Franse president haalde in zijn beantwoording van diverse vragen van fractieleiders fel uit naar de Nederlander Gijs de Vries, die de liberale fractie leidt. In antwoord op een opmerking van De Vries over Turkije en de mensenrechten verzette Chirac zich fel tegen “een zekere hypocrisie” bij landen die de integriteit van mensen op het spel zetten door de handel in drugs zich vrij te laten ontwikkelen. “Is dat in overeenstemming met de mensenrechten?”

“Voordat we andere landen de les lezen over de mensenrechten, moeten wij hier in Europa eerst met hoofd en hart en realisme trachten te begrijpen wat hen beweegt.” In dat verband keek Chirac ook met trots terug op de positieve besluiten die onder zijn leiding op de laatste Europese top in Cannes waren genomen over het Europese ontwikkelingsfonds.

    • Marc Chavannes