CDU-topman weg in Saksen

BONN, 11 JULI. Hoewel hij ontkent huidige en vroegere medewerkers tijdens de diensturen seksueel te hebben lastig gevallen, is de Saksische minister van binnenlandse zaken, Heinz Eggert, gisteren toch wegens zulke beschuldigingen afgetreden. De 49-jarige Eggert, die ook het vice-voorzitterschap van de CDU neerlegt, was in opspraak gekomen toen enkele van zijn medewerkers begin april bij de Saksische premier Kurt Biedenkopf (CDU) hadden geklaagd over seksuele intimidatie van de kant van hun minister.

Biedenkopf, wiens behandeling van de affaire in en buiten Saksen gekritiseerd is, had Eggert pas na enige weken ingelicht en hem gevraagd tijdelijk op non-actief te gaan. De klachten had hij daarna laten nagaan door een onderzoeker die hij zelf uitzocht en benoemde zonder zijn kabinet of de Saksische landdag daarin te kennen.