Nederlandse Spoorwegen

“De NS verliezen steeds meer traditionele reizigers, ...' Zo begint het openingsartikel in NRC Handelsblad van 30 juni. Het is nieuws, dus moet het in de krant. Maar het bericht wekt bij niemand verbazing: de Spoorwegen doen er immers alles aan om de klanten de trein uit de pesten. Je mag sinds kort het perron niet meer op om je moeder gratis uit te zwaaien, en wie (door omstandigheden) in de trein een kaartje moet kopen, wordt ongegeneerd afgezet.

Het zijn de privatisering zèlf en de recente klantvijandige maatregelen die de Spoorwegen parten spelen. De ongerustheid bij de Kamer over de afnemende nutsfunctie van de NS is terecht en de oplossing ligt voor de hand: de privatisering moet worden teruggedraaid en de klanten moeten door middel van veel lagere prijzen, dienstbaarheid en méér - dus niet minder - spoorlijnen worden gelokt.

Wie mensen de auto uit en de trein in wil hebben, moet een echte keuze maken: de automobilist moet het leeuwedeel van het openbaar vervoer betalen. Zo'n koers is het enige alternatief voor het huidige wegjaagbeleid, en kan alleen worden gevoerd wanneer de Spoorwegen weer dáár terechtkomen waar zo'n essentiële openbare voorziening hoort: in de handen van de Nederlandse Staat.

    • Johan Debbenhof