Export van zuivel met subsidie ligt stil

DEN HAAG, 10 JULI. De gesubsidieerde export van Nederlandse zuivel naar landen buiten de Europese Unie is tijdelijk stil komen te liggen. Oorzaak is de weigering van de Europese Commissie in Brussel om aanvragen voor export-vergunningen in te willigen. Dit meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Directeur W. Buck van de NZO is hoogst ongelukkig met de situatie. Hij vreest dat tal van zuivelexporteurs in de problemen komen. “De bedrijven hebben langlopende contracten met de afnemers in het buitenland. Ze kunnen nu niet aan de verplichtingen voldoen.” De Nederlandse zuivelsector exporteert wekelijks voor circa 135 miljoen gulden naar landen buiten de EU. Een deel van die export wordt gesubsidieerd. De prijzen op de wereldmarkt zijn lager dan de Europese prijzen. Brussel legt het verschil bij.

In het kader van GATT-afspraken over de internationale handel heeft de EU zich verplicht de gesubsidieerde export terug te dringen. De geldelijke subsidies moeten de komende jaren met 36 procent omlaag. Het gesubsidieerde exportvolume met 21 procent.

De stop op de exportvergunningen hangt samen met de GATT-afspraken. Die zijn op 1 juli van kracht geworden. Volgens Buck is er echter geen reden de subsidiekraan helemaal dicht te draaien. “Het GATT-jaar is nog maar net begonnen. We zitten dus nog lang niet aan de grens.”

Ook het ministerie van landbouw in Den Haag kan slechts gissen naar de beweegredenen van de Europese Commissie. Volgens een woordvoerder wordt uit alle macht geprobeerd opheldering te krijgen vanuit Brussel. (ANP)