ABN Amro: 840 banen op hoofdkantoren weg

ROTTERDAM, 10 JULI. ABN Amro verwacht een verlies van ten minste 840 arbeidsplaatsen op de hoofdkantoren van de bank in Nederland. Dat heeft de bank vanochtend bevestigd.

Bij ABN Amro werken in Nederland ongeveer 32.000 werknemers. De bank heeft een adviesaanvraag naar de centrale ondernemingsraad gestuurd om het consultantsbureau McKinsey in de arm te nemen als adviseur bij de reorganisatie.

De vakbonden toonden zich vanochtend verrast door de snelheid waarmee ABN Amro de reorganisatievoornemens naar buiten heeft gebracht. “Wat dat betreft lijkt het wel een overval”, zegt bestuurder mr. E. van Raaij van de Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BBV). “Zij belden gisteravond laat met het nieuws over deze plannen.”

De reorganisatie op de hoofdkantoren van ABN Amro is de laatste in een serie van (voorgenomen) afslankingen in het Nederlandse bankbedrijf. Zo onderhandelt Credit Lyonnais Bank Nederland met de bonden over een vermindering van 600 arbeidsplaatsen. Bij Van Lanschot staan 100 banen op het spel, terwijl de bonden ook bij ING het verlies van vele honderden banen vrezen.

ABN Amro wil door de reorganisatie de slagvaardigheid van haar hoofdkantoorafdelingen verbeteren. Na de fusie van ABN en Amro in 1991 zijn er al afdelingen samengevoegd, maar het effect daarvan is naar de huidige maatstaven onvoldoende. Vorig jaar maakte de bank een 13 procent hogere netto winst van bijna 2,3 miljard gulden.

In maart kondigde de bank aan dat de eerste twee maanden van dit jaar als gevolg van druk op de voor banken zo cruciale rentemarge waren tegengevallen.

Pag.9: Bank voorziet geen gedwongen ontslagen

De banenreductie komt volgens een woordvoerder van de ABN Amro niet bovenop de vorig jaar aangekondigde vermindering met 2.800 banen in een periode van vier jaar. Dit sociaal plan loopt vanaf 1 augustus vorig jaar. Dit sociaal plan verbiedt onder meer gedwongen ontslagen.

Volgens de ABN Amro-woordvoerder valt de nu aangekondigde reorganisatie op de hoofdkantoren ook onder de werking van het sociaal plan. Het plan wordt niet opengebroken, zo zegt hij, maar ABN Amro praat inmiddels wel met de bonden over het oplossen van “knelpunten” die zijn ontstaan omdat er op verschillende plaatsen in het bedrijf reorganisaties in gang zijn gezet. Voor het oplossen van deze knelpunten zouden ook de werknemers nieuwe concessies moeten doen, bijvoorbeeld in hun bereidheid om te verhuizen voor een nieuwe baan.

Bestuurder Van Raaij van de BBV ziet in de reorganisatieplannen van ABN Amro een nieuwe aansporing om de eerder dit jaar in de CAO afgesproken invoering van de 36-urige werkweek zo snel mogelijk in praktijk te brengen en al te gaan denken aan een 32-urige werkweek. Zij heeft de indruk dat de werkgevers door steeds weer nieuwe aankondigingen over reorganisaties de bonden steeds een stap voor willen blijven.

ABN Amro gaat er nog steeds vanuit dat de 36-urige werkweek op 1 oktober volgend jaar wordt ingevoerd, het laatste moment waarop dat volgens de CAO kan. Slechts bij enkele specifieke reorganisatieprojecten van de bank, zoals de geldtelcentrales waar de verwerking van de stromen contant geld wordt geconcentreerd, wordt invoering van de 36-urige werkweek gekoppeld aan de reorganisatie.

De reorganisatie heeft gevolgen voor de kantoren in Amsterdam, in Amstelveen, Breda, Zwolle en Rotterdam. Op deze kantoren zijn stafafdelingen gevestigd, zoals juridische zaken en public relations, maar ook afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van transacties, zoals binnen- en buitenlands betalingsverkeer, en de medewerkers die de relaties onderhouden met de grote bedrijfsklanten van de bank.