Van der Valk gaat in beroep

Het Van der Valk-concern gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechterbank in Keulen, die afgelopen maandag het contract voor de bouw van zes motels in de voormalige DDR nietig verklaarde. Het Nederlandse horeca-imperium is van oordeel dat de rechter voorbij gaat aan het feit dat de onderhandelingen met de regering van de DDR al begin 1990 zijn begonnen en ongeveer tien maanden hebben geduurd. Verder acht Van der Valk het van belang dat de Keulse rechtbank over “belangrijke aspecten van de overeenkomst geen uitspraak heeft gedaan”. Het concern doelt hiermee op eventuele vormfouten en de rechtmatigheid van het contract. De rechter in Keulen oordeelde maandag dat Van der Valk het algemeen belang en dat van het ministerie van verkeer heeft geminacht.