Siemens zet bouw van fabriek voor plutonium stop

ROTTERDAM, 8 JULI. Siemens zal een fabriek in Hanau voor de vermenging van plutonium met uranium tot brandstof voor kerncentrales niet voltooien. Tegenwerking van de regering van de deelstaat Hessen heeft het Duitse concern tot deze beslissing gebracht. Dat heeft Siemens gisteren bekend gemaakt.

De nieuwe fabriek had plutonium uit opgebrande splijtstof van Duitse kerncentrals moeten opnemen in zogeheten MOX-brandstof (een mengsel van uraniumoxyde met een geringe hoeveelheid plutonium) die opnieuw in kerncentrales kan worden ingezet. Tegelijk was de in aanbouw zijnde installatie een rol toegedacht in de verwerking van plutonium uit Russische kernwapens.

Eerder al hadden de Duitse elektriciteitsbedrijven die kerncentrales gebruiken laten weten dat ze hun financiële bijdragen aan de bouw van de nieuwe fabriek met ingang van 30 juni beëindigden. In maart vorig jaar is een bestaande MOX-fabriek al stilgelegd omdat de regering van Hesse (SDP en Groenen) verder bedrijf verbood. Vóór begin oktober zal Siemens ook de produktie ven gewone uraniumelementen in Hanau beëindigen. Van de oorspronkelijke bezetting van 2000 werknemers zal dan hoogstens nog 430 man werk hebben, noteert het persbericht dat zich verbitterd toont over het politieke klimaat dat Siemens tot de 'niet-makkelijke' beslissing bracht. Produktie van MOX-brandstofelementen in Duitsland is nu voorgoed van de baan.

Siemens is bereid de installaties en de beschikbare expertise af te staan voor de verwerking van Russisch plutonium in het kader van ontwapeningsafspraken. Maar men onderstreept dat dit geen economische activiteit zal zijn en dat verwerking van militair plutonium geen taak is voor een private onderneming en dus ook niet voor Siemens. Voor een beperkte periode zal Siemens, in afwachting van politieke besluitvorming, de bestaande installaties blijven onderhouden. Vooral de Amerikaanse regering had haar hoop gevestigd op verwerking van Russisch plutonium in Hanau. Naar schatting heeft Rusland 100 tot 150 ton plutonium in kernkoppen opgeslagen.