Premier Kok 'behoorlijk bezorgd' over positie Fokker

DEN HAAG, 8 JULI. Premier Kok is “behoorlijk bezorgd” over de financiële positie van vliegtuigbouwer Fokker die deze week een verlies van ongeveer 500 miljoen gulden meldde.

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie typeerde de premier dit verlies als “behoorlijk formidabel”. De minister-president kon niet zeggen of, en zo ja in welke mate, de Nederlandse overheid Fokker financieel gaat steunen. “Het is nu en hier niet het moment om daar inhoudelijke uitspraken over te doen”, aldus Kok. “Ik ga geen verwachtingen wekken.”

Hoeveel geld nodig is om Fokker te redden is al weken inzet van gesprekken tussen het bedrijf zelf, de Duitse grootaandeelhouder Daimler-Benz en de overheid. De premier meldde dat hij de afgelopen tijd een paar gesprekken over dit onderwerp heeft gehad met de ministers Zalm (financiën) en Wijers (economische zaken).

In oktober moet er een oplossing zijn voor de financiële problemen van de vliegtuigbouwer, want een maand later moet Fokker beleggers een eerste aflossing betalen op een obligatielening. Daarvoor moet het bedrijf geld in kas hebben.

Kok onderstreepte het belang van Fokker voor de hoogwaardige technologische werkgelegenheid in Nederland. Fokker levert “één van de beste, zoniet het beste produkt” in de markt waarin het concern opereert. Derhalve is het volgens de premier zaak dat “de Nederlandse overheid op een actieve manier betrokkenheid toont bij Fokker”. Naar aanleiding van een opmerking dat aan die betrokkenheid een prijskaartje hangt, reageerde Kok met de opmerking dat “aan onverschilligheid weer een ander prijskaartje hangt”.

De premier zei niet de verwachting te willen wekken dat “er in Den Haag weer een pot geld klaar ligt”. Hij wees daarbij ook op de noodzaak van een bijdrage door Dasa en leveranciers van Fokker. “Daarbij is van belang dat de prijs voor Den Haag niet te hoog en niet eenzijdig is, en tevens vanuit het kabinet gezien gezamenlijk moet worden opgebracht”, zo vatte Kok zijn voorlopige afweging samen.