Nutricia: beleid Zalm bedreigend

ZOETERMEER, 8 JULI. Er dreigt een uitverkoop van middelgrote Nederlandse voedingsfirma's als Nutricia, BolsWessanen en CSM aan grote, buitenlandse concerns. Het beleid van minister Zalm (financiën) om beschermingsconstructies van Nederlandse bedrijven te slechten, leidt er volgens president-directeur ir. J.C. van der Wielen van Nutricia toe dat werkgelegenheid en hoogwaardige kennis naar het buitenland zouden kunnen verdwijnen.

In een vraaggesprek met NRC Handelsblad verwijt Van der Wielen de minister dat diens beleid om beschermingsconstructies af te breken, niet spoort met het technologiebeleid zoals de ministers Wijers (economische zaken), Aartsen (landbouw) en Ritzen (onderwijs) dat enkele weken geleden presenteerden. “We zullen langzaam uitgekleed worden, er zal sprake zijn van een drain van het nationale vermogen”, zo omschrijft Van der Wielen de gevolgen van een vijandige overname door een buitenlandse partij.

Zalm heeft de beursfondsen, verenigd in de VEUO, en de beurs tot 1 oktober de tijd gegeven om te komen met een voorstel waardoor een overnemende partij bij een onvriendelijke overname beschermingsconstructies kan doorbreken. Van der Wielen heeft enkele weken geleden in een gesprek met Zalm het idee geopperd een lijst op te stellen van bedrijven die per se voor Nederland behouden moeten blijven.

    • Paul Wessels