Kohl in Polen

ALS HET VAN KANSELIER Kohl afhangt zal Polen nog voor de eeuwwisseling in de structuren van de NAVO en de Europese Unie zijn opgenomen. Althans dat is wat de Sejm, het Poolse parlement, dezer dagen in een toespraak van de Duitse regeringschef te horen heeft gekregen. En nu ook uit de Verenigde Staten de verzekeringen komen dat president Clinton tijdens zijn bezoek begin vorig jaar aan Midden-Europa niet voor zijn beurt sprak toen hij de landen daar toezegde dat hun NAVO-lidmaatschap niet meer een kwestie was van 'of' maar van 'wanneer', begint de uitbreiding naar het Oosten van ten minste de NAVO vastere vorm te krijgen.

De door Kohl in Warschau gebezigde argumenten hadden een hoog ideëel gehalte. De kanselier sprak van 'een gebod van solidariteit tussen de Europese volken', en omdat het er nu juist om gaat hoe ver die solidariteit zelf zich in oostelijke richting uitstrekt, voegde hij er maar meteen aan toe dat Rusland bij de opbouw van een nieuwe veiligheidsstructuur niet kan worden uitgesloten. Daarmee verhullend dat uitbreiding van NAVO en EU - waartussen volgens Kohl een natuurlijke samenhang bestaat - een verankering is van de snel krachtiger wordende Euro-Atlantische invloedssfeer in Midden-Europa.

DAT DIE UITBREIDING al plaats heeft, blijkt namelijk uit de economische gegevens die tijdens het Duitse bezoek aan Polen eveneens onder de loep werden genomen. Hoewel er (nog) geen sprake is van grootscheepse Westerse investeringen in Polen neemt de Europees-Poolse handel gestaag toe en kan er, na aanvankelijke haperingen, zelfs al worden gesproken van een kansrijke Poolse heroriëntering op de Europese-markteconomie.

Dat alles weerhield de Duitse gast er niet van zijn gehoor er nog eens op te wijzen dat het een inspanningsverplichting heeft om het aanstaande lidmaatschap te doen slagen. Met evenveel reden kan overigens worden gezegd dat van NAVO en EU niet minder mag worden verwacht. De komende jaren zijn cruciaal en het is nog lang geen vaststaand feit dat de toezeggingen van de kanselier straks even gemakkelijk gestand zullen worden gedaan als zij nu zijn uitgesproken. De NAVO lijdt in Bosnië aan een ernstige geloofwaardigheidscrisis, de EU wacht een kostbaar spelletje 'voor wat hoort wat' over steun aan 'Oost' en hulp aan 'Zuid' - waarvan de afloop niet bij benadering is te voorspellen.