Kabinet stemt in met herijking buitenlandbeleid

DEN HAAG, 8 JULI. Het kabinet heeft gisteren op hoofdlijnen ingestemd met de voorstellen van minister Van Mierlo voor een 'herijkt' buitenlandse beleid.

Nederland wil de krachten van een aantal ministeries bundelen om zo slagvaardiger te zijn en een groter economisch accent leggen bij formulering en uitvoering van buitenlandse politiek.

Premier Kok wilde na afloop van het kabinetsberaad niet ingaan op de inhoud van de nota noch op de financiële consequenties omdat volgende week woensdag het overleg in de ministerraad wordt voortgezet. Daarna moeten eerst de medewerkers op Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking worden ingelicht over de veranderde organisatie en de personele gevolgen.

Landen- en regiobureaus van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking worden ineengeschoven en een aantal ambtenaren van Economische Zaken gaat naar Buitenlandse Zaken om hun specifieke kennis bij voorbereiding en uitvoering van nieuw buitenlands beleid in te brengen. Op Buitenlandse Zaken zal meer een thematische aanpak gelden zodat bureaus en directies niet langs elkaar heen werken.

Op een vraag waarom de coalitiepartners nu zo soepel tot een vergelijk waren gekomen terwijl vorig jaar bij het opstellen van het regeerakkoord de verdeling van gelden in de buitenland-, veiligheid- en ontwikkelingshoek nog zo'n groot obstakel was, antwoordde premier Kok dat er nu meer begrip bestond voor de behoefte aan geïntegreerd buitenlands beleid. De voorbereiding om dat beleid te formuleren was goed geweest en de verschillende ministers hadden beter naar elkaar geluisterd en ingezien dat buitenlands beleid na de val van de Muur en alle andere omwentelingen “een nieuw jasje moest hebben”, aldus Kok.

Hij gaf niet aan dat de zich gunstig ontwikkelende economie het voor het kabinet gemakkelijker maakt om nieuwe fondsen aan te wenden waar dat nodig is. Overigens zijn gisteren nog niet alle financiële afspraken op buitenlandterrein overeengekomen. Woensdag en mogelijk donderdag vergadert het kabinet opnieuw over de buitenlanduitgaven.

Kok gaf in zijn toelichting aan dat minister Van Mierlo de coördinatie van het buitenlandse beleid in handen heeft. Hij is er zich van bewust dat zijn eigen rol bij Europese raden, wanneer het Franse staatshoofd en de veertien regeringsleiders van de EU bijeenkomen, groter wordt ook al omdat er een “internationalisering van nationale vraagstukken aan de orde is”. Maar zo lang de dossiers in goed overleg tot stand komen en coördinatie met de minister van buitenlandse zaken heeft plaatsgehad, is er volgens Kok niets aan de hand.