Hedendaagse jeugd

Een passage in het interessante artikel 'Verstandige samenleving koestert de jeugd' (NRC Handelsblad, 30 juni) is in strijd met de opzet en geest van het artikel, namelijk: “de Verenigde Staten bewijzen dat dit goed gaat” (dat wil zeggen het stabiliseren van marginale jeugdgroepen in de samenleving). Ik vind dit behoorlijk cynisch. Ik wil er op wijzen dat in de VS ruim een miljoen mensen in gevangenissen zitten, dat de helft hiervan gekleurd is en jonger dan 30 jaar, dat er circa duizend mensen in dodencellen op hun vonnis wachten, dat jeugdbendes uit wanhoop en verveling elkaar vermoorden, dat er organisaties als de Ku Klux Klan, de American Rifle Association en fundamentalistische, zich christelijk noemende sekten bestaan, dat er belachelijk zware straffen worden uitgedeeld voor het in bezit hebben van softdrugs of foto's van blote kinderen of andere in onze ogen onschuldige zaken.

    • T. van Meurs