Fusie KvK's Haarlem en Amsterdam

De Kamers van Koophandel van Amsterdam en Haarlem gaan vanaf volgend jaar een volledige fusie aan. Dat zijn de Kamers gisteren overeengekomen. Hun besluit moet nog worden voorgelegd aan het ministerie van economische zaken. Samen vertegenwoordigen Amsterdam en Haarlem ongeveer 20 procent van de Nederlandse bedrijven.

Met de fusie is vrijwel het hele havengebied aan het Noordzeekanaal onder één Kamer gekomen. De fusiepartners zullen minister Wijers tevens vragen de Kamer van Koophandel voor de Zaanstreek tot samenwerking te dwingen. Zaanstreek heeft eerder besloten samen te gaan met de regio Noord-Holland.

In zijn toespraak verwees de Amsterdamse voorzitter R. de Vilder naar het uitstel van de stadsprovincie Amsterdam. Volgens hem is de fusie van de beide Kamers “een voorbeeld voor de gemeenten in ons gebied die er maar niet in slagen te komen tot de stadsprovincie”. Een van de overwegingen om over te gaan tot een stadsprovincie was nauwere economische samenwerking. De Vilder wilde de gelegenheid te baat nemen om ook de IJmond bij het gebied van de toekomstige stadsprovincie te betrekken.