Fruitbomen ziek na overstroming grote rivieren

LEIDSCHENDAM, 8 JULI. Door de hoge waterstand in januari en februari van dit jaar is een groot deel van de fruitbomen in het stroomgebied van de grote rivieren besmet met de schimmelziekte vruchtboomkanker.

Meer dan 250 fruittelers, voornamelijk afkomstig uit de Betuwe, proberen de schade vergoed te krijgen en hebben zich aangemeld bij het Buro Watersnood van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Het verzekeringsbedrijf Hagelunie deelde dit gisteren mee. In opdracht van de LTO taxeert Hagelunie in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie de schade aan de fruitbomen.

Door de hoge grondwaterstand begin dit jaar heben de wortels van de fruitbomen in het gebied langs de grote rivieren lange tijd onder water gestaan. De verzwakking die daarvan het gevolg is, maakt de bomen gevoelig voor de parasiet, die bovendien onder vochtige omstandigheden goed gedijt.

De kanker nestelt zich dan in wondjes aan de boom, aldus een woordvoerder van de Plantenziektenkundige Dienst. Als een boom eenmaal aangetast is, kan er niet veel meer aan gedaan worden; rooien van de boom of radicaal snoeien is dan de enige oplossing. De afname in de fruitproduktie die daarvan het gevolg is, betekent inkomstenderving voor de fruitteler. De laatste keer dat vruchtboomkanker op zo'n grote schaal voorkwam, was in het begin van de jaren zeventig.

Vruchtboomkanker komt in heel Nederland voor. De taxateurs zullen dan ook moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen de schade, die bij sommige bedrijven op kan lopen tot honderdduizend gulden, en de hoge waterstand. Ze kijken daarvoor onder andere naar de grondwaterstand ten tijde van de watersnood. Ook de conditie van de boomgaard en de gevoeligheid van het getroffen ras worden in de beoordeling meegeomen. De appelsoorten Cox, Jonagold en Schone van Boskoop blijken bijvoorbeeld extra zwaar getroffen.

Als het verband tusen een hoge grondwaterstand en het extra voorkomen van vruchtboomkanker aangetoond wordt, komen de fruittelers in aanmerking voor een vergoeding van 65 procent, aldus een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. Door een aanvulling van het Fonds Waterschade Agrarisch kan de vergoeding nog oplopen, “maar het is nog niet duidelijk hoeveel precies”.