Excessen en democratie

M. Aalders stelt (NRC Handelsblad, 29 juni) de vraag (volgens hem een 'idiote probleemstelling', ze is echter niet dwaas) of de toenmalige premier en vice-premier in Nederland “rekenschap hebben moeten afleggen van de moorden die ze hebben doen plegen in Indonesië”. Het is onjuist te suggereren dat deze (of andere) bewindslieden de excessen hebben dóen begaan. Nederlandse bewindslieden, die verantwoordelijkheid voor troepen in Nederlands-Indië in hun portefeuille hadden, hebben rekenschap afgelegd aan de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van vragen van PvdA'ers als F.J. Goedhart, van communisten, en van anderen.

    • W. Drees