'BTW op reparatie van schoenen naar 6 pct'

DEN HAAG, 8 JULI. De PvdA-leden in het Europese parlement verwachten dat de reparatie van schoenen weer in het lage BTW-tarief van 6 procent komt.

De Europese BTW-richtlijn moet binnenkort worden aangepast. Via amendering van de voorstellen van de Europese Commissie kan deze sector uit het hoge tarief worden gehaald, aldus PvdA-Europarlementariër A. Metten.

Sinds 1 januari 1993 moet over de reparatie van schoenen en kleding het hoge BTW-tarief worden betaald. De Tweede Kamer pleit unaniem voor het lage BTW-tarief voor deze groep. Metten signaleert dat oud-staatssecretaris van financiën Van Amelsvoort (CDA) zich “te weinig” heeft ingespannen om de Nederlandse wens door te drukken. “Met zijn opvolger, staatssecretaris Vermeend (partijgenoot van Metten) ligt dat anders; die heeft zijn volledige steun toegezegd aan de procedure”, aldus Metten.

Als BTW-rapporteur voor het parlement heeft Metten binnen zijn commissie “forse steun” gekregen voor zijn aanpak, waarbij er een regeling komt op vrijwillige basis. Dat betekent dat het aan de individuele lidstaten zelf wordt overgelaten om deze categorie diensten onder het lage tarief te plaatsen.

Het Europese BTW-systeem gaat uit van twee tarieven, het hoge tarief van minimaal 15 procent en het lage van minimaal 5 procent. Een twintigtal goederen en diensten mag keuze van de lidstaten onder het hoge dan wel het lage tarief worden gebracht. Deze groep omvat onder andere farmaceutische produkten, water en energie, kunst. Voor een andere categorie waaronder onder meer de snijbloemen vallen, gold een overgangsregeling. De Commissie heeft nu een voorstel op tafel liggen dat de snijbloemen definitief in de facultatieve groep onderbrengt, en niet zoals gevreesd in het hoge tarief plaatst.

De PvdA-rapporteur wil dit wijzigingsvoorstel uitbreiden met “plaatsgebonden dienstverlening en reparatie- en onderhoudsdiensten”.