Brandweer past maskers aan

AMSTERDAM, 8 JULI. De Amsterdamse brandweer trekt 200.000 gulden uit voor nieuwe luchtkleppen op de gebruikelijke persluchtmaskers. De kleppen moeten het de brandweerlieden mogelijk maken zuurstof uit de buitenlucht te halen, terwijl ze het masker dragen. Zo kunnen ze zo lang mogelijk de lucht in hun zuurstofcilinders sparen.

De Amsterdamse brandweer-commandant H. Ernst heeft deze maatregel aangekondigd nadat hij kennis had genomen van het onderzoek naar een brand die aan drie brandweerlieden het leven heeft gekost. De drie zijn omgekomen door verstikking toen de zuurstof in hun persluchttoestel was opgeraakt. De toestellen van de brandweer hebben voor 20 minuten zuurstof. Het onderzoek heeft aangetoond dat de mannen hiervan reeds 13 minuten hadden opgebruikt voordat zij het brandende pand binnengingen.

De drie wilden op 19 april een brandende opslagloods voor vodden binnengaan om te kijken of zich nog mensen in het gebouw bevonden en om de haard van de brand te blussen. Zij stelden hun persluchttoestel in werking aan en forceerden wat zij voor een toegang aanzagen. Het bleek het elektrahokje te zijn.