Bemiddelaars KLM-conflict

AMSTELVEEN, 8 JULI. De KLM en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) hebben prof.dr.F. Rutten en mr.drs.H. Langman bereid gevonden als onafhankelijke deskundigen leiding te geven aan de discussie tussen de KLM en de VNV over de kosten van de vliegers. De discussie is met de aanvaarding van de opdracht ook meteen begonnen. Dit hebben KLM en VNV gisteren bekendgemaakt.

Het oordeel van de deskundigen zal voor de KLM en VNV uiteindelijk zwaar wegen. De discussie over het vraagstuk van de kosten van vliegers kent twee fasen. In de eerste, die op 1 oktober moet zijn afgerond, wordt een analyse van de vliegerkosten van de KLM vergeleken met die van belangrijke concurrenten.

Wanneer zou blijken dat de kosten van de KLM-vliegers afwijken, dan zullen in een tweede fase maatregelen worden overeengekomen om deze verschillen op te heffen dan wel te verminderen. Deze fase zal eindigen bij het afsluiten van de cao voor 1996, of anders uiterlijk per 1 april 1996.

De afspraken over de aanpak van het vraagstuk van de vliegerkosten vormden een onderdeel van de overeenkomst die de KLM en de VNV op 22 juni bereikten over alle punten van geschil tussen beide partijen. De KLM-directie vindt dat de salariskosten van de vliegers met 25 à 30 procent omlaag moeten om te kunnen concurreren met buitenlandse concurrenten. De vliegers bestrijden dat zij te duur zijn en hebben om die reden een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 56 naar 60 jaar geweigerd.

Rutten is vooral bekend als de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken. Ook is hij hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Langman was jarenlang lid van de raad van bestuur van de ABN en in de jaren zeventig minister van economische zaken.