Verlies 100 banen V&D door sluiting distributiecentrum

AMSTERDAM, 7 JULI. Vendex-dochter Vroom & Dreesmann gaat zijn vijf distributiecentra voor warenhuizen fors “stroomlijnen”. Dat leidt in ieder geval tot de sluiting in 1997 van het centrum in Den Haag. Afhankelijk van de economische situatie over enkele jaren overweegt de onderneming ook een tweede distributiepunt te sluiten.

Vooralsnog gaan zeker honderd arbeidsplaatsen verloren. Buiten Den Haag kunnen ook in andere vestigingen banen op het spel komen te staan. Gedwongen ontslagen zijn daarbij volgens een woordvoerder van het concern niet uit te sluiten.

De reorganisatie moet de warenhuisketen op jaarbasis een besparing van 4,12 miljoen gulden opleveren, oftewel een kwart procent van de omzet. De kosten van logistiek en distributie bedragen nu nog 3 procent van de omzet. Vendex wil dat percentage terugdringen tot 2,75. Dat is één van de doelstellingen van het onlangs gepresenteerde middellange termijnplan logistiek 1995-2000.

Als gevolg van automatisering en rechtstreekse leverantie aan de warenhuizen, zonder langdurige opslag, zal de behoefte aan opslagruimte de komende jaren met een derde teruglopen. Het concern wil de distributie wel in eigen hand houden.

Het afstoten van de logistieke organisatie aan een daarin gespecialiseerde onderneming als bij voorbeeld Frans Maas is volgens de woordvoerder niet overwogen. “We hebben net een forse uitbreiding en automatisering van ons centrum in Utrecht achter de rug. Verkoop van de distributiediensten is niet aan de orde.”

Buiten de centra in Utrecht en Den Haag, waar een kleine honderd mensen werken en waar dus het merendeel van de banen verdwijnt, zijn er logistieke punten in Amsterdam, St. Oedenrode en het Groningse Aduard. Door aanpassingen en “stroomlijning” verdwijnen ook in deze centra mogelijk banen.

Het concern wil met de bonden praten over een “regeling om de sociale gevolgen zoveel mogelijk te beperken”. Daar valt onder meer herplaatsing binnen het concern onder. Ook wil V & D zoeken naar arbeidsplaatsen buiten Vendex.

Gedwongen ontslag is echter niet uit te sluiten. “Dat is het in eerdere gevallen ook nooit geweest”, aldus de woordvoerder. Onderneming en personeel in Den Haag zijn donderdag van de plannen op de hoogte gesteld.

De FNV Dienstenbond verzet zich tegen gedwongen ontslagen. “Als we praten over een concern dat zelf zegt dat het er allemaal zo goed draait, hoeft van mij niemand de ww in”, aldus bestuurder L. Voormeulen. “Ik denk overigens ook niet dat er ontslagen hoeven te vallen. Distributiepersoneel begint zo'n beetje een schaars goed te worden op de arbeidsmarkt.”

Voormeulen kan de plannen voor stroomlijning of reorganisatie wel begrijpen. “Voor een grootwinkelbedrijf komt V & D laat met automatisering van de distributie. Jarenlang zijn er vele kostbare meters gebruikt voor kostbare op- en overslag. Dat ze daarin verandering willen brengen, kan ik me goed voorstellen.”

De FNV-bestuurder denkt overigens dat de geplande termijn van 1999 niet wordt gehaald. “Er zal vast wel ergens de bekende kink in de kabel komen. We rekenen erop dat deze hele operatie pas na 2000 zal zijn afgerond. En dan is het nog de vraag of de hele operatie wordt afgerond. De distributiewereld en de automatisering veranderen zo snel. Over drie jaar kan al weer een heel andere ontwikkeling spelen, waarop Vendex vervolgens zijn distributie zal willen aanpassen.” (ANP)