Uitstel zonder einde voor Arnhems stadion

Als het gaat om de bouw van een stadion in Arnhem is 'definitief' een zeer rekbaar begrip. Jaar na jaar - sinds de eerste plannen in 1987 - struikelen historische data en deadlines over elkaar, maar de eerste paal moet nog altijd de grond in. Vanmiddag praten Provinciale Staten van Gelderland er weer over, en geheel in traditie is dat “echt de laatste keer”.

Het gaat vanmiddag om een Gelderse bijdrage van 33 miljoen gulden aan het Gelderland Stadion, dat in totaal 130 miljoen gulden kost. In een eerder voorstel bedacht de betrokken gedeputeerde T. Doesburg het stadion vorige maand namelijk met een provinciale bijdrage van 43 miljoen gulden, waarvan 18 miljoen gulden als eenmalige subsidie moest worden beschouwd en 25 miljoen gulden als achtergestelde lening. Dat voorstel viel niet in goede aarde. En dus kwam Doesburg met een nieuw voorstel: Gelderland zou 33 miljoen gulden bijdragen aan de bouw. Een deel van dat bedrag, drie miljoen gulden, was al jaren geleden voor het stadion gereserveerd. Daarnaast zou de provincie 25 miljoen gulden beschikbaar stellen aan de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), die daarmee aandeelhouder wordt. De resterende vijf miljoen gulden diende als eigen risico door de GOM worden ingebracht.

Deze week werd ook bekend dat de gemeente Arnhem haar bijdrage aan het stadion tot maximaal 25 miljoen gulden wil verhogen. De raad was zeer verdeeld over de extra subsidie; alleen het CDA was unaniem voor het voorstel van burgemeester en wethouders. Die verdeeldheid kwam onder andere voort uit een rapport dat de Dorpsraad Elden (de wijk waar het stadion moet verrijzen) heeft laten opstellen.

Uit dat onderzoek blijkt volgens de Dorpsraad dat de opbrengsten van het stadion “absurd optimistisch” ingeschat zijn. Onderzoeker P. Lakeman heeft daarvoor het Gelderland Stadion vergeleken met de exploitatie van het in aanbouw zijnde Ajax-stadion. Dat heeft bijna twee keer zoveel zitplaatsen (50.000 tegenover 27.000), maar schat de inkomsten uit de horeca jaarlijks op twee miljoen gulden, tegen de geschatte 3,3 miljoen gulden in Arnhem. In Amsterdam worden de 'overige inkomsten' geschat op 3,8 miljoen gulden, in het Gelderland Stadion denkt men aan 6,3 miljoen gulden.

De Stuurgroep Gelderland Station komt nog een bedrag van tien miljoen gulden tekort. Toch verwacht de stuurgroep voor het einde van de maand meer financiers te vinden. Daarbij wordt gedacht aan extra geld uit Brussel voor het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en meer geld uit Den Haag voor het Europees Kampioenschap voetbal dat in 2000 ook in Arnhem gehouden moet worden. Ook verwacht men meer geld uit de verkoop van tv-rechten. Mocht er dan nog niet genoeg zijn, dan denkt de stuurgroep aan een inzamelingsactie onder de Gelderse bevolking.

Het stadion kent een lange geschiedenis. Na jaren van problemen en overleg gaf de Arnhemse gemeenteraad op 4 maart 1991 'definitief toestemming' voor de bouw. De gemeente wilde 18,3 miljoen gulden bijdragen. Akzodrome, zoals het stadion toen nog heette, zou eind 1992 door Vitesse bespeeld kunnen worden. Maar het besluit was niet meer dan de aanzet tot een reeks van jaren vol uitstel.

Zo werd de bouw door een uitspraak van de Raad van State in oktober 1991 weer onzeker' bleek de bouw in november 1992 door een nieuwe uitspraak van diezelfde Raad van State toch weer mogelijk, gaf de provincie in juni 1993 de bouwers “nog drie maanden om de eerste spade de grond in te steken” en haakte de Duitse project-ontwikkelaar P. Holzmann in 1994 af.

Vanmiddag praten Provinciale Staten over het 'definitieve voorstel'. Enkele van de kleinere fracties wilden afgelopen woensdag de besluitvorming uitstellen tot na de zomer. Doesburg vond dat geen goed idee: “Zo is het mooi geweest”.

    • André Ritsema