Schijn bedriegt

Als je goed kijkt

Naar zijn mond en zijn ogen

Kun je zien dat hij niet luistert.

Als je lang kijkt

Naar de bomen en struiken

Kun je zien dat het niet echt is.

    • Rudy Kousbroek