Rifkind pleit voor sterkere band met VS

LONDEN, 7 JULI. De nieuwe Britse minister van buitenlandse zaken, Malcolm Rifkind, vindt dat het Atlantisch bondgenootschap moet worden versterkt en dat ook de andere banden met de Verenigde Staten en Europa aangehaald dienen te worden. Hij zei dat gisteren tijdens zijn eerste officiële optreden als opvolger van Douglas Hurd.

Rifkind zei dat de transatlantische relaties in het tijdperk na de Koude Oorlog verder moeten reiken dan de NAVO. Gemeenschappelijke waarden zouden daarin een plaats moeten krijgen, net zoals de gezamenlijke gerichtheid op vrijhandel en het kapitalistische systeem.

In een lezing voor de Foreign Press Association in Londen verklaarde Douglas Hurd gisteren “bijzonder ingenomen te zijn” met de benoeming van de opvolger die hijzelf naar voren heeft geschoven. “Of het nou om Europa of Bosnië gaat, of om welk ander onderwerp dan ook, ik heb nog nooit zelfs maar het kleinste verschil van mening tussen ons beiden kunnen bespeuren.”

Hurd riep op om eindelijk de koudwatervrees te laten varen voor de Europese samenwerking die de Britse autonomie zou bedreigen. “We moeten af van het idee dat zelfbeschikking iets is waar je niet aan mag komen, een zegen van reinheid die niet mag worden bezoedeld door het contact met degenen om ons heen. (...) Groot-Brittannië zou aanspraak moeten maken op meer dan de status van een Zwitserland midden in de oceaan.”

Hurds opvolger toonde zich gisteren ten aanzien van Europa iets voorzichtiger. “We zullen een standvastige defensie van de Britse belangen combineren met een constructieve bijdrage aan het debat over de toekomst van Europa”, verklaarde Rifkind. “We kunnen alleen maar gelukkig zijn met een Europa van afzonderlijke naties dat onderkent dat haar kracht in haar verscheidenheid ligt, niet in een steriel streven naar uniformiteit.”