Plan voor opzet van 'eco-zuivelfabriek'

LEEUWARDEN, 7 JULI. De stichting Katalysator, een projectbureau van de Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouworganisatie (FLTO), heeft plannen voor een zogeheten ecozuivelfabriek in het zuiden van Friesland. De fabriek moet dertig miljoen liter “eco-melk” per jaar verwerken tot zuivelprodukten. Projectleider B. Spliethoff verwacht dat het bedrijf begin 1996 met de produktie aanvangt.

Volgens Spliethoff bestaat in Nederland grote behoefte aan ecologisch verantwoorde produkten. De bedoeling is dat de fabriek aan grootwinkelbedrijven gaat leveren. De prijs van een liter eco-melk zal een paar dubbeltjes hoger liggen, dan die van gewone melk.

Spliethoff verwacht geen problemen met de toelevering van ecologische melk. De boeren krijgen meer geld voor een liter. “Bovendien worden boerenbedrijven steeds vaker door de overheid aan milieumaatregelen gebonden. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijker ecologisch te boeren.” De stichting laat zich in de keuze van de bedrijven leiden door het “skall-keurmerk”. Van deze veehouders staat vast dat zij thans geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken.

De nieuwe zuivelfabriek wordt een zelfstandig bedrijf zonder connecties met de al bestaande coöperaties. De stichting is nog op zoek naar een geschikte plaats. Spliethoff wil geen bedrag noemen, maar praat over een investering van enige miljoenen. Het wordt de eerste zuivelfabriek in Nederland die op deze schaal ecologische produkten gaat maken. Op kleinere schaal gebeurt dat al in Uden en Limmen. (ANP)