Ondernemingsraad Philips: 10.000 banen op de tocht

ROTTERDAM, 7 JULI. De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Philips vreest dat het concern de komende jaren een kwart van de nu 40.000 banen in Nederland schrapt. Het elektronicaconcern vindt het cijfer uit de lucht gegrepen.

De raad is naar aanleiding van de problemen rond de Philips-lichtfabriek in Terneuzen een discussie met de bedrijfsleiding begonnen over het onderbrengen van werk in lage-lonenlanden. Het gaat daarbij vooral om banen voor lager geschoold personeel. Philips ondervond eerder dit jaar grote weerstand van bonden en personeel omdat het, ten koste van ruim driehonderd banen, werk van Terneuzen wilde overbrengen naar een goedkopere produktielokatie in het buitenland.

Volgens COR-secretaris P. van Willigen is in de discussie over verplaatsing van werk niet expliciet gezegd dat bij Philips in Nederland tienduizend arbeidsplaatsen in het geding zijn. “Maar als je alles bij elkaar optelt, kom je wel in de buurt van dat aantal.”

Een zegsman van Philips erkent dat laaggeschoolde arbeid onder druk staat, “maar dat is geen Philips- of Nederlandse probleem, en zelfs geen Westeuropees probleem. Je ziet overal ter wereld zoeken naar goedkopere produktielokaties. Wij breiden uit in Oost-Europa en het Verre Oosten. Japan bouwt nieuwe fabrieken in China en de Amerikanen doen dat in Mexico.”

De woordvoerder wijst erop dat de permanente reorganisaties bij Philips weliswaar leiden tot minder laaggeschoolde arbeid, maar dat de werkgelegenheid bij het concern in Nederland vorig jaar per saldo met 700 banen groeide. Het afgelopen halfjaar kwamen er nog eens 1000 banen bij.

Philips-bestuurder J. Post zegt in een reactie in het personeelsblad Philips Koerier dat hij “de achterliggende emoties van deze 'hartekreet' van de COR serieus oppakt.” Post is verantwoordelijk voor de Philips-bedrijven in Nederland. De bestuurder wijst erop dat hij het personeel al geruime tijd voorhoudt dat de grote reorganisaties - in het kader van Centurion verdwenen in één jaar 12.000 Philips-banen in Nederland - achter de rug zijn. Toch zal het afstoten van werkgelegenheid volgens hem nog enige tijd voortgaan.

“Philips doet zijn uiterste best en zal dat blijven doen een concurrerende industrie met een maximaal aantal arbeidsplaatsen te handhaven. Maar voor werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt is in de industrie in Nederland uit concurrentie-overwegingen in toenemende mate minder ruimte”, aldus Post.