Natuurgebieden in Zeeland beschermd

DEN HAAG, 7 JULI. Het Krammer-Volkerak, het Verdronken Land van Saeftinge en het Zwarte Meer krijgen de status van wetland. De aanwijzing tot wetland brengt de verplichting met zich mee het behoud als watergebied voor watervogels te bevorderen. Daardoor is er onder meer verboden te jagen op trekkende wildsoorten. Jacht op zogeheten “standwild” mag uitsluitend onder strikte voorwaarden.