Koers van Smit Trafo duikelt verder omlaag

NIJMEGEN, 7 JULI. De koers van Smit Transformatoren uit Nijmegen heeft vanochtend opnieuw zware klappen opgelopen op de Amsterdamse effectenbeurs. Reden was dat verwachting van directeur M. van der Veen dat Smit in het eerste halfjaar van 1995 een beperkt verlies zal lijden.

De koers ging zes gulden omlaag naar 26,50 gulden, 18,50 gulden onder de introductiekoers waarmee het vorig jaar uit de Begemann Groep verzelfstandigde Smit Trafo op 18 oktober vorig jaar naar de beurs ging.

De rode cijfers zijn volgens de van Fokker Aircraft overgekomen Van der Veen een gevolg van een plotseling opgetreden verscherping van de concurrentie. Daardoor heeft het bedrijf orders moeten boeken waarop verlies is geleden. Smit Transformatoren heeft de opdrachten echter aangenomen om het huidige marktaandeel te behouden en de fabrieken aan het werk te houden. Het bedrijf neemt “voorzichtigheidshalve” alvast voorzieningen om de verwachte orders op deze verliezen af te dekken.

Een andere tegenvaller is de positie van de Amerikaanse vestiging in Charleston in South Carolina. De geplande reorganisatie van dit bedrijf kost meer geld dan aanvankelijk was begroot. Ook wordt het resultaat in deze vestiging negatief beïnvloed door nagekomen kosten wegens late leveringen.

De sombere verhalen van de Smit-topman staan haaks op de optimistische berichten waarmee het bedrijf uit Nijmegen nauwelijks een jaar geleden de stap naar de beurs waagde. Voormalig directeur G. van der Vos kon zijn aandeelhouders overhalen in Smit te investeren door een winst over 1994 te presenteren van 12 miljoen gulden. Daarna schoot de koers omhoog naar 51,50 gulden.

Al enkele maanden na de beursintroductie bleek dat Van der Vos de zaak te fraai had voorgesteld. De winst moest naar beneden worden bijgesteld, wegens onverwachte aanloopkosten van de vestiging in Charleston. Dat “dipje” in de winst, zoals Van der Vos dat formuleerde, resulteerde er in dat beleggers Smit op de Amsterdamse beurs fors afstraften. De koers duikelde met 8,70 gulden naar 37,50 gulden. Een wat overdreven reactie werd bij Smit geconstateerd, want de orderportefeuille in de Verenigde Staten voor vermogenstransformatoren was per slot goed gevuld.

Vandaag bleek dat de eerdere voorspellingen van Smit weinig waard zijn geweest. Eerder zette Smit Trafo de aandeelhouders al op het verkeerde been toen bleek dat de winst van 12 miljoen gulden in 1994 te fraai is voorgesteld. Vroeger werd de winst op transformatoren door Smit al geboekt na acceptatie door de opdrachtgever. Nu wordt de winst bij grote projecten pas genomen naarmate het werk vordert. In de emissieprospectus hebben de aandeelhouders niets kunnen lezen over deze boekhoudkundige verandering.

Daarnaast werden de aandeelhouders pijnlijk verrast door het opstappen van Van der Vos, die om “persoonlijke redenen” het bedrijf verliet. Noch Smit noch Van der Vos hebben nader toegelicht waarom de voormalige topman is vertrokken. Dat de plotselinge tegenvallende resulaten daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld wordt volgens een aantal betrokkenen steeds duidelijker.

Van der Vos verwachtte voor 1996 nog een fors winstherstel voor Smit, dat het afgelopen jaar als een soort wervelwind door ondernemersland is geraasd. Eerst werd het bedrijf verzelfstandigd uit de Begemann Groep, waarna een beursnotering werd aangevraagd. De emissie van ruim 3 miljoen certificaten was overtekend. De omzet van Smit steeg vorig jaar met 24 procent tot 155 miljoen. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat kwam uit op 21,6 miljoen gulden.