Knulligheid

Eerst kwam de ergernis, daarna de verwondering. Handelaren op de Optiebeurs braken zich dezer dagen het hoofd over zoveel naïviteit: hoe konden de kopers maandag van die grote hoeveelheid opties BolsWessanen dat nu zo opzichtig doen?

Even het geheugen opfrissen. Dinsdagochtend maakte het bestuur van BolsWessanen tussentijds bekend dat de winst van het drank- en voedingsmiddelenconcern dit jaar 20 procent lager zal uitvallen dan in 1994. Deze 'onverwachte' neerwaartse bijstelling - eerder was gemeld dat de de aandeelhouders met 10 à 15 procent minder winst rekening moesten houden - leidde op de effectenbeurs tot grote koersdruk, het fonds leverde 2,50 gulden in waarde in.

Op de Optiebeurs brak na ontvangst van BolsWessanens profit warning groot tumult uit. De voorgaande dag waren er ruim 3.500 put-contracten BolsWessanen afgesloten, exceptioneel veel, en bovendien bij uitstek het contract voor speculanten die een koersval van het aandeel voorzien. Hier is voorkennis in het spel, dachten de speurders van het controlebureau (compliance) van de Optiebeurs en stelden een onderzoek in.

Optiehandelaren, waarvan enkele als tegenpartij van de put-kopers aanzienlijke bedragen hebben verloren, komen na het doorlopen van alle scenario's tot de conclusie dat meerdere partijen maandag al op de hoogte moeten zijn geweest van de uiterst koersgevoelige informatie. “Eén koper zou beseft hebben dat hij met zoveel opties ongelooflijk doorzichtig te werk zou gaan en wel tegen de lamp moet lopen”, denkt een marketmaker. Hij is er met veel collega's van overtuigd dat zonder het van elkaar te weten een aantal insiders maandag een pluk put-opties BolsWessanen kochten. Voor hun moet dinsdagmiddag na instelling van het onderzoek hebben gegolden: eerst de verwondering, daarna de angst.

    • Hendrik Jan van Oostrum