Kabinet: plan WAO half jaar uitstellen

DEN HAAG, 7 JULI. Het kabinet poogt het uitstel van de WAO-plannen tot een half jaar te beperken. Vooral staatssecretaris Linschoten (sociale zaken en werkgelegenheid) is er veel aan gelegen het nieuwe systeem zo snel mogelijk in te voeren, aldus zegslieden in Den Haag.

De bedoeling was dat per 1 januari 1996 in de WAO verschillende premies zouden gaan gelden, waarvan de hoogte per bedrijf en bedrijfstak afhankelijk wordt van het aantal werknemers dat zij naar de WAO afstoten. Bovendien zouden bedrijven volgend jaar de gelegenheid krijgen dit risico bij een particuliere verzekeraar onder te brengen. Nu zijn de WAO-premies voor iedere werknemer procentueel gelijk en moet het risico op arbeidsongeschiktheid bij een bedrijfsvereniging worden verzekerd.

Gisteren werd duidelijk dat het kabinet uitstel van dit plan nodig acht, om te voorkomen dat de instanties die de werknemersverzekeringen uitvoeren, zoals het GAK, in de problemen komen. Die problemen dreigen, omdat het parlement de plannen pas dit najaar kan behandelen en mogelijk nog zal wijzigen. Dan resteert er voor de uitvoeringsorganen te weinig tijd om bijvoorbeeld de WAO-premies voor alle werknemers te berekenen en door te voeren.

In voorlopige ramingen voor de begroting van 1996 houdt het ministerie van financiën er al rekening mee dat het WAO-plan met een jaar wordt uitgesteld. Het ministerie van sociale zaken probeert deze periode te beperken.

Voorzitter Buurmeijer van het Tica, een orgaan dat de regering adviseert en de uitvoering coördineert, denkt dat het uitstel ook tot wijzigingen van de plannen zal leiden. Hij zei dit vanochtend op de VPRO-radio. Hij wees erop dat de Tweede Kamer nu meer tijd krijgt om alternatieve plannen te bestuderen.