Jew me, sue me

Wat nu weer? Is de held van miljoenen jongeren een antisemiet? Op de laatste cd van Michael Jackson staat een nummer, waarover half Amerika zich opwindt. Volgens een aantal rabbijnen heeft het nummer een antisemitische strekking. Het Simon Wiesenthal Centre heeft zich er mee bemoeid en ook het Museum of Tolerance in Los Angeles. Bovendien is Steven Spielberg erg boos op Michael Jackson. Zelf heeft de zanger al uitvoerig zijn excuses aangeboden. “Ik zou nooit een antisemiet kunnen zijn”, heeft hij gezegd, “want ik hou van alle rassen.”

Wat heeft Michael Jackson nu eigenlijk precies gezongen?

Het gewraakte nummer, dat They don't care about us heet, is een reactie op Jacksons vervolging voor pedofilie. Die zaak werd destijds afgekocht. Het dertienjarige knaapje dat Jackson aanklaagde, trok zijn beschuldiging in toen hij als genoegdoening een zak met een paar miljoen dollar kreeg aangeboden. Jackson voelde de affaire als een kruisiging door de media, en daar heeft hij nu over gezongen.

De meeste kranten vermeldden alleen dat Michael Jackson deze zin heeft gezongen: “Jew me, sue me, everybody do me, kick me, kike me”. Letterlijk vertaald zou dat zoiets worden als: “Maak een jood van me, vervolg me, maak me kapot, schop me, maak een smous van me.” Voor een Amerikaanse jood is kike het ergste scheldwoord dat je hem kunt toevoegen. Volgens de Webster is kike vermoedelijk afkomstig van de uitgang van joodse namen. Denk bijvoorbeeld aan Filarski.

Als je de zin van Michael Jackson zo ziet staan, krijg je inderdaad een unheimisch gevoel. In werkelijkheid is de zin echter nog niet afgelopen en staat er ook nog iets achter de komma: “Jew me, sue me, everybody do me, kick me, kike me, don't you black or white me.” Die toevoeging maakt duidelijk dat Jacksons tekst beslist niet antisemitisch bedoeld is. Als je goed leest, vereenzelvigt Jackson zich juist met de joden en keert hij zich tegen elke etikettering op grond van ras of huidskleur.

Toch doet die tekst van Michael Jackson niet sympathiek aan, zij het om andere dan antisemitische redenen. In feite zegt hij: “Net als de joden ben ik het slachtoffer.” Ongetwijfeld heeft Jackson veel geleden onder die kwestie met dat dertienjarige ventje, maar de vergelijking met het lot van de joden is larmoyant en grotesk. Misschien zit er zelfs iets christelijks in die tekst, en is dat ook juist datgene dat mij zo irriteert. Net als Christus, per slot toch ook een jood, laat Jackson zich op zijn kruisgang beschimpen en laadt hij al het leed van de wereld op zich. Ik vermoed dat al die protesterende rabbijnen heel goed beseffen dat het eigenlijk hier om gaat.

Tegenwoordig is Michael Jackson wit, maar vroeger was hij zwart. Dat is, zo heeft hij verklaard, het gevolg van een pigmentziekte die zijn huid doet verbleken. Je vraagt je af of diezelfde commotie zou zijn ontstaan als Jackson niet het scheldwoord voor jood had gebruikt, maar bijvoorbeeld had gezongen: “Nigger me, trigger me.” Ik doe maar een suggestie, maar misschien paste het niet in het rijmschema.

Verder is het natuurlijk weer een enorm pandemonium, daar in Amerika. Jackson heeft verklaard dat hij nooit een antisemiet kan zijn, omdat drie van zijn beste vrienden joden zijn: zijn accountant David Geffen, zijn advocaat Jeffrey Katzenberg en zijn compagnon Steven Spielberg. De laatstgenoemde wil overigens niets meer met Jackson te maken hebben. Hij heeft geweigerd de excuses van Jackson te aanvaarden. Sinds Schindler's list ontwikkelt Spielberg zich steeds meer tot het geweten van de wereld, wat dat betreft hebben Jackson en Spielberg veel met elkaar gemeen.

De zaak is prachtig te volgen op CNN. Om het uur verschijnt er een rabbijn, die weer met nieuwe feiten op de proppen komt. Rabbi Hier verklaarde dat Jackson een paar maanden geleden een bezoek aan het Holocaust Museum heeft gebracht en daar in tranen is uitgebarsten. Rabbi Marvin heeft laten weten dat een kunstenaar niet zomaar alles mag zeggen en dat hij een taak heeft tegenover de jeugd. Columnist Army Arched onthulde dat Jackson zijn tekst gaat veranderen en in plaats van 'kike me' voortaan 'strike me' zal zingen. Ik bedoel maar: soms lijkt Amerika verdacht veel op de Amsterdamse grachtengordel.

    • Max Pam