Jakarta trekt voordracht ambassadeur in

WELLINGTON, 7 JULI. Indonesië heeft gisteren meegedeeld af te zien van de benoeming van de omstreden luitenant-generaal Herman Mantiri tot ambassadeur in Canberra. De mededeling volgde op diplomatieke druk van de Australische Labor-regering.

Generaal Mantiri had in 1992 het bloedig ingrijpen van het Indonesische leger in november 1991 tegen demonstranten in Dili, de hoofdstad van Oost-Timor, in een vraaggesprek met een Indonesisch tijdschrift goedgepraat.

De benoeming van Mantiri viel slecht bij de conservatieve oppositie en bij de linkervleugel van de Labor-partij, die aandrongen op een veto van de Australische regering van de benoeming. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat minister van buitenlandse zaken Gareth Evans de regering in Jakarta voor het hoofd wilde stoten. Hij verklaarde vorige week weliswaar dat Mantiri's uitspraken “buitengewoon betreurenswaardig waren, en dan druk ik me zeer diplomatiek uit”, maar hij voegde eraan toe dat er geen aanleiding was om de benoeming tegen te houden. Evans erkende dat zoiets vergaande gevolgen voor de betrekkingen zou hebben, omdat Mantiri de persoonlijke keus van president Soeharto was.

    • Hans van Kregten