'Geen lidmaatschap via sluipwegen; 'Kohl: steun voor toetreding Polen tot EU en Navo

WARSCHAU, 7 JULI. Bondskanselier Helmut Kohl heeft Polen gisteren verzekerd dat Duitsland zich sterk zal maken voor een snelle toetreding van Polen tot de NAVO en de Europese Unie.

Hij waarschuwde evenwel dat er op weg naar Europese integratie geen 'sluipwegen' bestaan en waakte ervoor concrete toezeggingen te doen over het tijdstip van toetreding.

“De democratische rechtsstaat Polen heeft een heel vanzelfsprekende plek in de Europese Unie”, aldus Kohl in een toesprak tot de verzamelde kamers van het Poolse parlement op de eerste dag van een driedaags bezoek. Het is het eerste bezoek van Kohl aan Polen sinds 1989, toen hij zijn verblijf moest afbreken omdat de voormalige DDR de grenscontroles met de Bondsrepubliek versoepelde.

De kanselier onderstreepte dat integratie een complexe operatie is die geen haast verdraagt. Hoewel Duitsland er alles aan zal doen om de toetreding van Polen te ondersteunen, komen de lasten van de integratie voor rekening van de Polen zelf. De snelste manier om toegang te krijgen tot de Europese Unie is voortvarende economische hervorming, aldus Kohl.

Tot groot enthousiasme van de Poolse parlementariërs liet Kohl er geen twijfel over bestaan dat Rusland geen veto heeft bij de toetreding van Oosteuropese landen tot de NAVO. “Geen enkel land heeft het recht om de toetreding van een ander land tot een alliantie te blokkeren. Geen land heeft het recht anderen te gebruiken als bufferzones voor zijn eigen veiligheid.” Volgens Kohl zal de defensie-alliantie streven naar een verbintenis met Rusland om zo 's lands zorgen over de eigen veiligheid weg te nemen.

Kohl nam tijdens zijn toespraak de verwarring weg over Polens toetreding tot de NAVO, die was ontstaan na uitspraken van Kohl voor de Duitse televisie. In een vraaggesprek eerder deze week had Kohl erop gewezen dat het Poolse leger al over drie jaar in staat zal zijn om tot de NAVO toe te treden maar dat Polen langer nodig heeft om de economie voor te bereiden op Europese integratie.

Poolse politici lazen in die woorden dat NAVO-toetreding moet wachten op economische integratie. Volgens Kohl kunnen lidmaatschap van EU en NAVO niet los van elkaar worden gezien, maar, onderstreepte hij gisteren, “dat betekent niet dat zij gelijktijdig moeten plaatsvinden”.

De voorzitter van het Poolse parlement, Jozef Zych, onthaalde Kohl tijdens zijn welkomstwoord op twee kritische opmerkingen. Duitsland zou niet voldoende doen om de integratie van in Duitsland levende Polen te bevorderen, aldus Zych. Daarnaast eiste hij een diepgaand onderzoek naar een incident met 252 Polen die vorige maand door Duitse autoriteiten het land uit werden gezet. Commentaren in de Poolse kranten prezen vanochtend het realisme van Kohl.