EU dreigt slag over hormonen te verliezen

BRUSSEL, 7 JULI. De Europese Unie dreigt het conflict met de Verenigde Staten over het gebruik van groeihormonen in vlees te verliezen. Een internationaal onafhankelijk instituut in Rome heeft gisteren bepaald dat natuurlijke groeihormonen geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarmee wordt het moeilijker voor de EU om het importverbod op Amerikaans hormoonvlees te handhaven.

De VS en de EU zijn al jarenlang verwikkeld in een gevecht over hormoonvlees. In de VS is het gebruik van natuurlijke groeihormonen in de veeteelt toegestaan. De EU verbiedt het gebruik van alle groeihormonen en staat import van hormoonvlees evenmin toe.

De Amerikanen beschouwen dat als een handelsbelemmering. Volgens hen heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat natuurlijke groeihormonen veilig zijn voor de consument. Ze hebben de EU tot het eind van dit jaar de tijd gegeven het importverbod op te heffen. Gebeurt dat niet, dan maken ze de zaak aanhangig bij de Wereldhandelsorganisatie WTO in Geneve.

Gisteren bepaalde het onafhankelijke Codex Alimentarius in Rome dat groeihormonen niet per se een gevaar hoeven op te leveren voor de volksgezondheid. Het instituut stelt internationale adviesnormen op voor de aanwezigheid van vreemde stoffen in voedingsmiddelen. De concentraties kunstmatige hormonen in vlees zouden aan een maximum moeten worden gebonden, aldus de Codex. Voor natuurlijke hormonen hoeven echter geen normen te worden gesteld, zodat het gebruik daarvan vrij kan worden gegeven.

De VS komen hiermee veel sterker te staan als het handelsconflict voor de WTO wordt gebracht. Nu de Codex het gebruik van natuurlijke hormonen indirect als veilig bestempelt, kan de EU het importverbod moeilijk handhaven.

Europees landbouwcommissaris Fischler reageerde woedend op het Codex-besluit. Temeer daar de beslissing viel na een geheime stemming, waarbij slechts een geringe meerderheid instemde met de nieuwe standaardnormen. Van de 69 deskundigen stemden 33 voor en 29 tegen. Zeven experts onthielden zich van stemming. Fischler vindt het “totaal onaanvaardbaar dat een internationale organisatie zo'n belangrijk besluit in het geheim heeft genomen”. De EU-commissaris trekt openlijk de onafhankelijkheid van de Codex in twijfel. Volgens hem is binnen de Codex Alimentarius de agrarische industrie zwaarder vertegenwoordigd dan de consumentenorganisaties.

Fischler zegt niet van plan te zijn het Europese beleid te veranderen. Als de EU haar beleid al aanpast, dan gebeurt dat pas na een afgeronde en publieke discussie, stelt hij. Fischler wil dit najaar een grote Europese conferentie wijden aan het gebruik van hormonen in de veeteelt. (ANP)