Correcties & Aanvullingen

Nutreco

Het sinds 1 oktober 1994 zelfstandige voedingsconglomeraat Nutreco (afgesplitst uit British Petroleum) heeft over 1994 een bedrijfsresultaat behaald van 119 miljoen gulden. Die uitkomst betreft het gehele jaar en niet het laatste kwartaal van 1994, zoals onjuist vermeld in de krant van woensdag 5 juli (Nutreco vergroot bedrijfsresultaat, pagina 17).

GVB

Op zaterdag 1 juli is onder de kop Onrust bij GVB (pagina 21) een achterhaald artikel geplaatst. Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam wijst er op dat de bedoelde onrust al geruime tijd geleden is opgelost.