Centrale banken VS verlagen rente met een kwart procent

NEW YORK, 7 JULI. De Federal Reserve Bank (Fed), het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft de geldmarktrente verlaagd met 25 basispunten tot 5,75 procent. Het disconto bleef ongewijzigd op 5,25.

Tijdens de tweedaagse vergadering van de FOMC (Federal Open Market Committee), het beleidsbepalend comité van de Fed, hebben de zeven leden besloten tot een geldverruiming. Het is de eerste keer in bijna drie jaar dat de Fed daartoe besluit. Volgens voorzitter Alan Greenspan zijn “de inflatoire krachten afgenomen”.De geldmarktrente is de rente die banken elkaar vragen voor leningen. De renteverlaging van gisteren is bedoeld als een stimulans voor de Amerikaanse economie, die sinds het begin van dit jaar duidelijk minder hard groeit dan vorig jaar. Verwacht wordt zelfs dat het tweede kwartaal geen groei te zien zal geven. Enkele grote banken verlaagden na de bekendmaking de prime rate, het percentage dat zij hun beste klanten vragen voor leningen.

De reactie op de financiële markten was een stijging van aandelen- en obligatiekoersen. Het Dow-Jonesgemiddelde steeg met maar liefst 49 punten en vestigde zijn 42ste koersrecord van dit jaar. De dollar bleef vrijwel onveranderd ten opzichte van de Japanse yen en de Duitse mark.

“Dit is geen verrassing voor ons”, zegt David Littman, econoom van Comerica Bank in Detroit. “Wij rekenden op een half procent verlaging van de Federal Funds Rate tegen het einde van de zomer”. Littman verwacht dat de Fed zijn oog gericht zal houden op de bbp-cijfers over het tweede kwartaal. Het bruto binnenlands produkt is de som van alle goederen en diensten van Amerikaanse bodem.

Analisten speculeerden al dagenlang over wat de Fed zou doen. Meestal is er wel een duidelijke meerderheid die juist inschat wat de Fed zal doen, maar dit keer vormden de cijfers van de afgelopen weken een dermate wisselvallig beeld dat de meningen uiteenliepen over wat er gisteren zou gebeuren. Algemeen werd wel aangenomen dat er op deze of de volgende FOMC-vergadering een renteverlaging in het verschiet lag.

“Ik had verwacht dat ze 's ochtends met een besluit zouden komen”, aldus Micheal Casey, econoom bij MFR Consultants. “Je zag aan de reactie op de markten dat ze er nu een beetje door van hun stuk werden gebracht”. Casey maakt zich bezorgd over de dollar en denkt dat die op korte en lange termijn onder de renteverlagingen zal lijden. “Wij voorzagen een koerstraject van 1.36 tot 1.46 van de dollar ten opzichte van de mark maar nu zou hij wel eens door die 1.36 heen kunnen breken”.

Lichte verbazing was er gisteren over het besluit om de rente met een kwart procent te verlagen. De analisten waren de laatste maanden gewend geraakt aan bewegingen van een half procent. “Het is enigszins verrassend maar er is ook een symmetrie te zien”, zegt Littman. “Toen de verkrapping van de geldhoeveelheid begin vorig jaar begon, werkte de Fed aanvankelijk ook met kwart procenten.”

Littman verwacht een continuering van de groeivermindering. Het tweede kwartaal van dit jaar kan uitkomen op een nulgroei en dat is uitzonderlijk laag. Economen schrijven dat echter toe aan een voorraadstuwing, die eerst moet worden weggewerkt. Het derde en vierde kwartaal van dit jaar zullen hogere bbp-cijfers te zien geven. Littman: “Over de komende vier kwartalen verwachten wij een groei van gemiddeld twee procent. De groei van 1994 is echter definitief voorbij”.

De index van economische indicatoren vertoonde gisteren voor de vierde achtereenvolgende maand een daling, ditmaal met met 0,2 procent. De index, die gezien wordt als een economische barometer, wijst op minder economische activiteit over zes tot negen maanden. De laatste keer dat het cijfer vier maanden achter elkaar negatief was, was tussen juni en november 1990. De recessie begon officieel in juli 1990.

Drie negatieve maandelijkse indexscores worden gezien als een voorbode van een recessie. Andere signalen van een afnemende groei waren vorige week een daling van het consumentenvertrouwen en deze week de National Purchasing Managers Index, die op 45,7 uitkwam in juni, vergeleken met 46,1 in mei.

    • Lucas Ligtenberg