Borst tegen afspraken Arbodiensten, verzekeraars

DEN HAAG, 7 JULI. Minister Borst (volksgezondheid) vindt dat werknemers bij medische verrichtingen geen voorrang mogen krijgen boven andere patiënten. Zij is tegen afspraken die ziektekostenverzekeraars op dit gebied met Arbodiensten hebben gemaakt. Dit heeft Borst gisteren laten weten.

Arbodiensten worden door bedrijven ingeschakeld met als doel het ziekteverzuim van werknemers zoveel mogelijk te beperken. De vakcentrale FNV vindt dat Arbodiensten die via afspraken met verzekeraars proberen zieke werknemers met voorrang boven andere patiënten een medische behandeling te laten ondergaan, op een zwarte lijst moeten worden geplaatst. De vakcentrale liet gisteren weten dat zij ondernemingsraden zal oproepen dergelijke Arbodiensten te boycotten. “Arbodiensten moeten zich enkel en alleen bezighouden met de taak waarvoor ze zijn ingehuurd”, aldus de FNV. Die taak is volgens de vakcentrale “ervoor zorgen dat werkgevers de arbeidsomstandigheden van het personeel bewaken en verbeteren”.

Borst zei gisteren nog geen wettelijke maatregelen te willen nemen om een “tweedeling in de volksgezondheid” te voorkomen, maar dat ze door overreding zal pogen de betrokken instanties zo te krijgen. Zij wil daarvoor een al bestaande werkgroep inschakelen die de problematiek van de wachtlijsten in de gezondheidszorg bestudeert. In deze werkgroep zijn de verzekeraars, de gezondheidszorg en het departement vertegenwoordigd. Mocht overreding niet het gewenste effect hebben, dan overweegt de minister alsnog andere maatregelen te treffen.

In antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Marijnissen (SP) liet Borst vorige maand al weten dat ze zich niet wil keren tegen pogingen om medische hulpverlening sneller te verlenen, bijvoorbeeld door een doelmatiger organisatie, maar dat “negatieve bijverschijnselen moeten worden voorkomen”.