Bedrijfsjuristen kunnen taak overnemen; 'Openbreken' advocatuur drukt kosten bedrijven

DEN HAAG, 7 JULI. Het openbreken van de advocatuur voor bedrijfsjuristen en heeft gunstige financiële effecten voor het bedrijfsleven. Ondernemingen zijn straks niet meer verplicht een advocaat van buiten in te huren om een proces te voeren, als plannen van het kabinet om het exclusieve recht van advocaten om te procederen wordt afgeschaft.

Niet bekend

Algemeen directeur mr. P.F. Heuperman van rechtsbijstandsverzekeraar Arag in Leusden noemt de voorlopige verruiming van de toegang tot de balie “een goede zaak” omdat het marktmechanisme zijn werk straks zal doen. Hij wijst erop dat Arag in twee jaar geleden met de opzet van een advocatennetwerk kosten al had gehalveerd. Rechtsbijstandsverzekeraar DAS in Amsterdam verwacht aanzienlijke kostenbesparingen die op termijn mogelijk terug te zien zullen zijn in de premies voor de consument.

De Nederlandse Orde van Advocaten zegt in een reactie niet ontevreden te zijn met de voorstellen die nu voorliggen. Voorzitter mr. T. de Waard zei vanochtend dat de komende jaren zo'n 1.500 juristen van bedrijven, belangenorganisaties en rechtsbijstandsverzekeraars zullen toetreden tot de Orde. De Waard vindt dat er wel strenge voorwaarden moeten gelden voor de nieuwe advocaten met een vaste dienstbetrekking. Zij zouden bijvoorbeeld te weinig rekening kunnen houden met de belangen van de cliënt. Het kan soms meer in het belang van het bedrijf om in een zaak tot een relatief goedkope schikking te komen in plaats van - duur - verder te procederen.

Met de verplichte toetreding van juristen tot de Orde wil minister Sorgdrager de kwaliteit van het werk van de nieuwe raadslieden waarborgen. De Orde stelt voor toetreding verschillende kwaliteitseisen. Zo moeten zij een beroepsopleiding hebben gevolgd en een stage als advocaat volgen. Ook komen zij net als leden van de Orde onder tuchtrechtelijk toezicht te staan. De tuchtrechter kan advocaten schorsen of schrappen van het tableau.

Volgens de interdepartementale werkgroep van Cohen kan de onafhankelijke beroepsuitoefening door de bedrijfsjurist worden gegarandeerd door middel van een professioneel statuut. Dat bestaat bijvoorbeeld al voor artsen die bij een ziekenhuizen in dienst zijn. Een onafhankelijke toetsingscommissie zou er toezicht op moeten houden dat dergelijke advocaten onafhankelijk optreden. Als zich een conflict tussen advocaat en de onderneming voor kan de toetsingscommissie een oordeel vellen. De Orde wil in overleg met het departement van justitie een standaard-statuut voor bedrijven gaan opstellen.