'Balie geen exclusief domein voor advocaat'

DEN HAAG, 7 JULI. Minister Sorgdrager (justitie) wil juristen van bedrijven en rechtsbijstandverzekeraars de mogelijkheid bieden toe te treden tot de advocatuur. Tot nu toe hebben alleen advocaten het recht om een cliënt in de rechtszaal te verdedigen.

Bedrijfsjuristen die als advocaat willen optreden moeten wel lid worden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Nu telt de Orde zo'n 8.000 advocaten. Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Cohen heeft onderzocht of de mededinging tussen aanbieders van rechtsbijstand kon worden bevorderd. Sorgdrager onderschrijft de voorstellen en aanbevelingen van de commissie. Het kabinet zou vandaag over haar voorstellen praten.

In het rapport Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit beveelt de werkgroep verder aan het procureurschap af te schaffen. Dat houdt in dat advocaten straks in alle 19 arrondissementen mogen opereren. Vermoedelijk gebeurt dat vanaf 1 januari 1997. Wie bij een andere rechtbank wil procederen heeft nu een plaatselijke advocaat nodig. Met name voor rechtbanken lijkt die nieuwe situatie meer werk op te leveren, om dat zij na afschaffing van het procureurschap met alle Nederlandse advocaten contact kunnen krijgen.

Verder wil Sorgdrager onderzoeken of de verplichte procesvertegenwoordiging moet worden herzien. Nu is het in de hand nemen van een advocaat meestal verplicht. Voor zaken met een gering financieel belang kunnen burgers straks mogelijk zelf naar de rechter stappen.