Amsterdamse tram kampt met tekort van 70 mln gulden

AMSTERDAM, 7 JULI. Het Amsterdamse openbaar-vervoerbedrijf kampt met een tekort dat in 1994 tot 70 miljoen gulden is opgelopen. Dat blijkt uit een rapport van een adviesbureau, Moret Ernst en Young, over de financiële verzelfstandiging van het gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB) dat vanochtend is openbaar gemaakt. Het bureau voorspelt voor dit jaar nog eens een extra verlies van 37,4 miljoen op de exploitatie.

In een commentaar zegt het GVB te vrezen voor 350 arbeidsplaatsen en voor de dienstregeling als 'substantiële groei' uitblijft. Verantwoordelijk wethouder Ter Horst heeft laten weten dat inkrimping van dienstverlening het 'allerlaatste' is waar zij aan denkt.

Door het grote tekort is het de vraag of de voorgenomen verzelfstandiging van het GVB kan doorgaan. Daarvoor zou het ruim 600 miljoen gulden moeten hebben: 318 miljoen voor voorzieningen voor boventallig personeel en het wegwerken van het tekort en 300 miljoen als eigen vermogen.

Het tekort heeft twee belangrijke oorzaken, zo lichtte de wethouder vanmorgen toe. Het ministerie van verkeer en waterstaat bezuinigt jaarlijks zo'n 3,5 miljoen op de rijksbijdrage aan het GVB. Maar de grootste factor is de salariëring van het personeel. In Amsterdam worden de werknemers van het GVB beloond volgens het ambtenaren-reglement. Dat is zo'n tien procent duurder dan wanneer zij volgens de vervoers-CAO zouden worden betaald, aldus het rapport.

Volgens directeur Smit kost zijn personeel jaarlijks zo'n 26 miljoen gulden meer dan personeel van een verzelfstandigd vervoersbedrijf zou kosten. Het dilemma voor de wethouder is nu dat zij het GVB zou moeten verzelfstandigen om de (personeels)kosten te beheersen, maar dat het onmogelijk is een bedrijf te verzelfstandigen dat zo'n groot tekort heeft door diezelfde kosten. In het najaar gaan Amsterdam en de andere steden waar ook salarissen volgens het ambtenaren-reglement worden betaald, met de vakbonden onderhandelen over een overgang naar de vervoers-CAO.

Om het GVB, zelfstandig of niet, te redden heeft het college van burgemeester en wethouders ingrijpende maatregelen afgekondigd. Amsterdam gaat met Verkeer en Waterstaat onderhandelen over een bijdrage aan het noodlijdende vervoerbedrijf. Het tekort van 70 miljoen komt wel geheel voor rekening van de gemeente.