Afluisteren telefoon voortaan te voorkomen

AMSTERDAM, 7 JULI. Criminelen kunnen het de politie onmogelijk maken hun telefoongesprekken af te luisteren. De technieken daarvoor zijn sinds kort vrij verkrijgbaar en eenvoudig te bedienen. Een computer, een geluidskaart, een modem, een gewone telefoon en een bepaald computerprogramma volstaan.

Het onderzoek van politie en justitie naar georganiseerde criminaliteit leunt tot nog toe zwaar op het afluisteren van telefoongesprekken. De zogeheten tapverslagen vormen een essentieel onderdeel van de bewijsvoering. In de drugszaken van de afgelopen jaren besloegen deze verslagen veelal meters dossier per zaak.

Het afluisteren van telefoons kan vanuit de centrale voor de gesprekspartijen ongemerkt geschieden. Beveiliging tegen tappen is niet mogelijk. Wel kan men het signaal zodanig coderen dat de inhoud van het gesprek er niet meer uit is te filteren. Het effectief coderen van telefoongesprekken was tot nog toe echter alleen weggelegd voor militaire organisaties, inlichtingendiensten en enkele bedrijven.

Doordat gewone personal computers over steeds meer rekenkracht beschikken, is het nu mogelijk spraak zo snel te digitaliseren en te coderen dat er geen hinderlijke vertraging meer optreedt. De gebruikte codering berust op het vaststellen van codeersleutels met behulp van openbare wiskundige formules. Geavanceerde codering is zelfs met de krachtigste computers ter wereld niet te ontcijferen. De makers van coderingssystemen hebben de strijd tegen de krakers ervan gewonnen.

    • Dick van Eijk